Češi vezou z Regeneron ISEF dvě medaile

Soutěž studentských vědeckých projektů se konala od 13. – 19. 5. 2023 v Dallasu ve státě Texas. Soutěže se účastní studenti z celého světa a konkurence je obrovská. Je vystaveno cca 1800 projektů. Mladí začínající vědci – studenti obhajují své projekty v diskuzích s porotci, hodnocení projektů probíhá ve dvou dnech.

Česká republika se účastní soutěže od roku 2000 a získává na ní cenné kovy. V letošním roce nás reprezentovali studenti: Zuzana Buchová z Gymnázia Arabská v Praze, Adéla Uhrová z Gymnázia Botičská v Praze, Karolína Jeřábková z Gymnázia Brno Řečkovice a Lukáš Drdla z Gymnázia Brno tř. Kpt. Jaroše. I v tomto roce může česká výprava slavit úspěch.

Druhé místo v kategorii Plant Science obsadila studentka z Gymnázia Botičská v Praze Adéla Uhorvá, která vypracovala práci na téma „Analýza genových interakcí mezi transkripčním faktorem SPT6L a geny regulujícími kvetení Arabidopsis thaliana“.

Práce Karolíny Jeřábkové z Gymnázia Brno-Řečkovice „Role choroidálního plexu v průběhu Alzheimerovy choroby“ byla oceněna 4. místem v kategorii Biomedical and Health Science.

Všem soutěžícím přejeme hodně úspěchů v jejich další vědecké práci.


Zleva: Zuzana Buchová, Adéla Uhrová, Lukáš Drdla a Karolína Jeřábková