Ceny Učené společnosti pro SOČkaře

Učená společnost České republiky již tradičně oceňuje práce středoškolských studentů za výjimečné vědecké aktivity. Mezi oceněné patří zpravila každoročně i úspěšní soutěžící Středoškolské odborné činnosti. Toto ocenění, na základě návrhu a po posouzení komisí Učené společnosti, získají studenti za úspěšnou práci v minulém období. Tyto ceny jsou slavnostně udělovány vždy na slavnostním valném shromáždění Učené společnosti pořádaném v Karolínu v Praze.

Pro letošní rok doporučilo Sdružení na podporu talentované mládeže ČR (SNPTM) k ocenění i následující úspěšné soutěžící ve 38. ročníku celostátního kola SOČ:

Simonu Buryškovou z Gymnázia Matyáše Lercha, Brno za práci Vliv přesnosti kalibrační křivky filmových dozimetrů na výsledky měření klinických plánů v radiační onkologii,

Alexandra Jankova z Matičního gymnázia, Ostrava za práci Basilejský problém

Martina Mátla z gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, Brno za práci Identifikace dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum,

Karinu Movsesian z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, za práci Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů.

Kvalitu těchto prací, které byly na ocenění navrženy, dokumentuje fakt, že výběrová komise Učené společnosti potvrdila kvalitu těchto prací a autorům udělila Cenu Učené společnosti za rok 2017. Toto ocenění si převzali úspěšní studenti 15. května 2017 na slavnostním valném shromáždění ve Velké aule Karolina.

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a lze jen doufat, že i v letošním roce budeme mít možnost vybrat takové práce na 39. ročníku celostátního kola SOČ, abychom jejich autory opět našli mezi oceněnými.