Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Každoroční předávání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského se letos vzhledem k nepříznivým epidemiologickým okolnostem konalo online. Původní termín prezenčního slavnostního předávání cen dne 10. prosince byl zrušen. Finanční odměny byly oceněným studentům a pedagogům či konzultantům, kteří k jejich úspěchu nemalou měrou přispěli, zaslány na jejich čísla účtů. Knihy a diplomy budou oceněným zaslány postupně poštou.

Kromě cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského byly při této příležitosti rovněž předány ceny Českého svazu vědeckotechnických společností, který každoročně oceňuje učitele, jejichž žáci zvítězili v celostátní přehlídce SOČ v pěti oborech podporovaných ČSVTS.

Podrobné informace včetně přehledu oceněných, případně i jejich krátké videoprezentace, naleznete na webu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského.