Author Archives

Archive of the posts written by author : tomas.

Obor 16 – Historie

Název: Věznice Heřmanice v letech 1959–1989 Autor: Michal Dušenka Název: PŘÍBĚH STANISLAVA BROJE A JEHO…

Obor 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Název: Kouzla a techniky filmového střihu Autor: Marie Šebková Název: Překlad a rozbor vybraných básní…

Obor 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

Název: Život seniorů v pobytových zařízeních Autor: Tereza Mudrová Název: Poruchy osobnosti Autor: Adam Tomi…

Obor 13 – Ekonomika a řízení

Název: Porovnání energetických nápojů Autor: Adam Krecl Název: Světové ekonomické krize a jejich spojitosti Autor:…

Obor 12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Název: Didaktické materiály pro výuku o pedosféře na nižším gymnáziu Autor: Simona Rozkydalová Název: Videokurz…

Obor 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů

Název: Mechový dům Autor: Viktorie Knižátková Název: ASANACE ŽIŽKOVA – dokument o panelovém domě Autor:…

Obor 10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

Název: Návrh řídicího systému pro provoz automatizovaného skleníku Autor: Tomáš Havel Název: Integrace do průmyslu…

Obor 9 – Strojírenství, hutnictví a doprava

Název: Akcesibilita měst s rozšířenou působností na okrese Nymburk Autor: Martin Laš Název: Čtyřnohý robot…

Obor 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí

Název: Mapování a morfologická analýza populací koljušky tříostné na území Prahy a okolí Autor: Tadeáš…

Obor 7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Název: Myopatie u koní se zaměřením na PSSM 1 a 2 Autor: Vítek Dytrych Název:…