Author Archives

Archive of the posts written by author : tomas.

2023-videoobhajoby oboru 09

Aplikátor přípravku na hubení hlodavců Návrh ekvatoriální montáže pro astrofotografii Generátor řetězu CNC plazmová řezačka…

2023-videoobhajoby oboru 08

Příprava certifikovaného referenčního materiálu z mořského sedimentu pomocí ICP-MS a ICP-OES pro University of Plymouth…

2023-videoobhajoby oboru 07

Současnost českého zemědělství – společná zemědělská politika Evropské unie a válka na Ukrajině Analýza Těšíkovské…

2023-videoobhajoby oboru 06

Vliv životního stylu na erozi zubní skloviny Vliv canisterapie na jemnou motoriku a psychické stavy…

2023-videoobhajoby oboru 05

Cytologická diverzita jarních modřenců (Muscari, Asparagaceae) ve střední Evropě Hledání původu světélkování u ostnokožce hadice…

2023: videoobhajoby oboru 04

Zapojení fotoreceptorů fototropinů a aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin rajčete jedlého (Solanum lyvcopersicum L.) Genetická…

2023: videoobhajoby oboru 03

Interakce vybraných složek cigaretového kouře s koagulačními enzymy in vitro Multiparametrický monitoring kvality ovzduší s…

2023: videoobhajoby oboru 02

Měření a simulace polohy plazmatu na tokamaku GOLEM Nearspace experimenty na balonových sondách, měření regener-pfotzerova…

2023: videoobhajoby oboru 01

Mongeovo promítání ze 4D do 2D Čtyřstěnná kostka Matematický model hry Dobble Matematické modelování vlivu…

2023: videoobhajoby oboru 10

Vlastní koncové zařízení pro sítě dlouhého dosahu Chytrá garáž Tenzometrické pádlo Robot ovládaný mikrokontrolérem ESP32…