2023-videoobhajoby oboru 17

Kantův kategorický imperativ a jeho vliv na rozhodování v kritických situacích

Volební zákon u Ústavního soudu

Hledání identity u černošských míšených adolescentů v Česku

„Jak se stát rabínkou?“

Afghánistán z perspektivy USA a Číny

Specifika trestních řízení vedených proti osobám mladším 18 let

Výběr soudců „čtvrtého“ Ústavního soudu

Korejské tradice a zvyky v českém prostředí

Porovnání aplikační praxe drogových trestných činů (konopných produktů) z pohledu užití trestního zákona a trestního zákoníku

Japonská etiketa a její porovnání s českou etiketou

Naplnění cílů přípravy pěstounů stanovených Ministerstvem práce a sociálních věcí z pohledu pěstounů

Vývoj a rozsah právní úpravy střetu zájmů a imunity veřejných činitelů

Jednota a mnohost. K problematice diverzifikace jsoucen a analogie pojmu jsoucna.

Vískum víslovnosťi přejatíx slof

Porovnání strachu z války na Ukrajině mezi obyvateli Portugalska a České republiky

Obnova kultu Stalinovy osobnosti a neostalinistické prvky v putinismu