2023: videoobhajoby oboru 10

Vlastní koncové zařízení pro sítě dlouhého dosahu

Chytrá garáž

Tenzometrické pádlo

Robot ovládaný mikrokontrolérem ESP32

Mechanický betlém

Dvounohý kráčivý robot

SCOUT

Model frekvenčního měniče

Digitálně řízené kytarové kombo

Přijímač náhodných ionosferických poruch s webovým rozhraním

Auto na dálkové ovládání

Dron

8bit počítač na nepájivém poli

Univerzální relé

VÝVOJ A TESTOVÁNÍ ROV INSPEKČNÍ / OBSERVAČNÍ TŘÍDY (MIKRO ROV)

Technický návrh na přenosný záznamník pro měření času pracovního cyklu