2023: videoobhajoby oboru 01

Mongeovo promítání ze 4D do 2D

Čtyřstěnná kostka

Matematický model hry Dobble

Matematické modelování vlivu remdesiviru a meflochinu na průběh virového onemocnění COVID-19 na buněčné úrovni

Využití p-adických čísel v modelování šíření epidemie

Fraktály

Barevná variace hry Výhonky

Nekonečné ordinály a komputabilní funkce

Digitální kompetence v učebnici matematiky podle Hejného metody

Domineering v m x n tabulce s m x 1 destičkami

Nekonečná slova s konstatními mezerami

Pravděpodobnost v bridžových licitačních systémech

Identifikace typu tkáně pomocí Ramanovy spektroskopie

Teorie grafů a jejich využití