Jak bude vypadat celostátní přehlídka

Pokyny pro obhajoby prací v celostátní přehlídce najdete na tomto místě.