Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU)

Institut celoživotního vzdělávání nabízí témata a odbornou pomoc konzultanta zájemcům o zpracování odborné práce SOČ.

Nabídku témat a kontakty na konzultanty naleznete zde.