Biologická expedice

Pro všechny zájemce o biologii (případně i jejich pedagogy)  jsme na podzimní prázdniny připravili  4-denní terénní biologickou expedici zaměřenou na badatelská témata z hydrobiologie, ornitologie, zoologie, entomologie a parazitologie a problematiku environmentálního zhodnocení významné přírodní lokality – rezervace Bohdanečské rybníky.  Odborní lektoři jsou biologové z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze, PřF UK Praha, AOPK Pardubice a Železné hory, Východočeského muzea Pardubice, kteří se danou problematikou a lokalitou dlouhodobě zabývají. Další podrobnosti naleznete v přiloženém souboru: SciCamp2018_Expedice bohdanečské rybníky 27-30102018

Krajský koordinátor podpory nadání Pardubického kraje