Záštity pro 45. celostátní přehlídku SOČ

Předsedkyně Akademie věd ČR, v. v. i. prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. udělila záštitu 45. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti.

Primátor města Plzně pan Mgr. Roman Zarzycký udělil záštitu 45. ročníku Celostátní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti.

Matematický ústav v Opavě spolu se Slezskou univerzitou v Opavě převzal záštitu nad oborem 01 – Matematika a statistika. Ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. RNDr. Michael Prouza, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 02 – Fyzika. Rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. a děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. udělili záštitu oboru 03 – Chemie. Ředitel Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. MUDr. Jan Kopecký, DrSc. převzal záštitu nad oborem 06 – Zdravotnictví. Rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Dr. Ing. Jan Mareš převzal záštitu nad oborem 07 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a oborem 08 – Ochrana a tvorba životního prostředí. Rektor Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. převzal záštitu nad oborem 13 – Ekonomika a řízení. Fakulta Filosoficko-přírodovědecká v Opavě Slezské univerzity v Opavě převzala záštitu nad oborem 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby. Fakulta veřejných politik v Opavě Slezské univerzity v Opavě převzala záštitu nad obory 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.

Městskou dopravu po dobu konání soutěže sponzorují Plzeňské městské dopravní podniky.