Žákovská ornitologická konference

Na konferenci pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol mohou jednotlivci i badatelské týmy prezentovat výsledky své práce formou posteru či ústní prezentace. Příspěvky studentů budou proloženy přednáškami odborníků, včetně přednášejících z Přírodovědecké Fakulty UK, konference bude zakončena terénní exkurzí spojenou s ukázkou kroužkování ptáků. Součástí bude i soutěž o nejlepší příspěvek.

Druhá žákovská ornitologická konference se měla původně uskutečnit 18. 5. 2020 v Toulcově dvoře. Z důvodu opatření proti šíření korona viru bylo její konání přesunuto na pondělí 21. 9. 2020.

Od roku 2020 se bude tato akce konat pravidelně, vždy ke konci školního roku. Podrobné informace o konferenci naleznete na webové stránce organizátora.