Témata prací

Podle pravidel soutěže si student volí téma své odborné práce sám podle svého zájmu. Pokud ale vlastní téma nemá, může si vybrat z nabídky témat či tematických okruhů, které nabízejí odborníci např. z vysokých škol, pracovišť Akademie věd či odborníci z praxe. Přehled aktuálně nabízených témat najdete zde:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí témata prací pro Středoškolskou odbornou činnost v sedmi různých oborech SOČ. Podrobnosti najdete v tomto souboru.

FJFI ČVUT

Přehled témat nabízených Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze najdete přímo na stránkách fakulty.

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Zajímavá témata z oblasti elektrotechniky, informatiky, elektroniky a pod. vám nabízí kolektiv učitelů Eletrotechnické fakulty ČVUT. Úspěšní řešitelé v technických, matematických či informatických oborech jsou zohledněni v přijímacím řízení na fakultu. Nabídku najdete na stránkách fakulty pro uchazeče ze středních škol https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/soc.html

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK nabízí témata a konzultanty prací především pro obor 05 – geologie, geografie. Přehlednou nabídku včetně anotace najdete v přiloženém souboru.

Sdružení OK4Inovace

Sdružení OK4Inovace nabízí ve spolupráci s různými firmami témata pro práce SOČ. Jejich přehled najdete v tomto souboru.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci provozuje Projekt Badatel, kde jsou zadávána témata zejména z přírodovědných oborů. Pro podrobnější informace navštivte přímo stránky Projektu Badatel – http://badatel.upol.cz.

Matematický ústav v Opavě

Matematický ústav v Opavě i letos nabízí zájemcům o SOČ možnost vedení práce některým z jeho pedagogů, případně i pomoc s výběrem vhodného tématu. Kontakt pro zájemce: david.slosarczyk@math.slu.cz

Katedra aplikované matematiky FEI VSB-TUO

Jako příspěvek k popularizaci vědy nabízíme studentům středních škol seznam témat pro jejich středoškolskou odbornou činnost, které vymysleli členové a doktorandi Katedry aplikované matematiky. Tito jsou také připraveni případnému zájemci o tato témata býti nápomocni radou při vypracování samotné práce. V případě zájmu o další informace, nebo o některé téma a zprostředkování kontaktu s vedoucím SOČ, se prosím obraťte na Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D. (petr.vodstrcil@vsb.cz).  Seznam témat najdete zde.

Katedra fyziky FEI VŠB-TUO

Přehled témat nabízených Katedrou fyziky VŠB-TU Ostrava najdete v přiloženém souboru nebo na stránkách http://af.vsb.cz. V případě zájmu o některé z témat nebo o další informace se prosím obraťte na Mgr. Janu Trojkovou, Ph.D. (jana.trojkova@vsb.cz).

Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Budeme rádi spolupracovat se studenty, kteří mají zájem o botaniku, zoologii či parazitologii a chtějí zpracovávat svou práci v oborech 4-Biologie nebo 8-Ochrana a tvorba životního prostředí.
Náměty na téma SOČ najdete na našich stránkách (http://botzool.sci.muni.cz/files/soc.pdf).

Ústav informatiky Filozoficko-přírodověděcké fakulty Slezské univerzity v Opavě nabizí možnost konzultace, zadání a vedení prací SOČ pro témata z oblasti:

  • robotika a autonomní systémy,
  • zpracování a vizualizace obrazů v medicíně.

Lze směřovat do oborů:

  • Informatika,
  • Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,
  • Zdravotnictví,
  • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.“

e-mail: hana.cerninova@fpf.slu.cz

www: https://www.slu.cz/fpf/cz/uioustavu

 

Portál mladých výzkumníků

Univerzita Pardubice – Brána vědě/ní otevřená

Nabídku témat a konzultantů pro odborné práce středoškoláků najdete na:

http://bravo.upce.cz/oc/profily.html

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

nabízí studentům středních škol možná témata pro jejich středoškolskou odbornou činnost,

která mohou spadat do oblastí biologie, geografie, chemie a informatiky. Bližší informace k tématům najdete zde.

 Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Lipová 41 a, 602 00 Brno

nabízí témata pro obor Ekonomika a řízení

Najdete nás na adrese: https://www.econ.muni.cz/cs

FB: https://www.facebook.com/econmuni

Instagram: https://www.instagram.com/econmuni/

Seznam témat:

Jméno a příjmení Návrh tématu pro školní rok 2018/2019
Vilém Pařil Financování dopravní infrastruktury v ČR
Vilém Pařil Financování ochrany životního prostředí
Vilém Pařil Financování památkové péče v ČR
Andrea Holešinská Vliv vlády na podnikání v cestovním ruchu
Dominika Tóthová Ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí
Martin Kvizda Poptávka po dopravě na vybrané železniční lince
Daniel Němec Produktivita práce a mzdy v České republice a zemích Evropské unie

A další témata po konzultaci na katedrách.

Asociace virtuální a rozšířené reality ČVUT CIIRK

nabízí tématické okruhy pro autory odborných prací včetně možnosti konzultací a upřesnění tématu.

Podrobnosti naleznete na https://avrar.cz/docs/AVRAR_SOCC_1.7.pdf

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Masarykova Univerzita

nabízí témata pro práce SOČ:

podrobnosti zde