Témata prací

Podle pravidel soutěže si student volí téma své odborné práce sám podle svého zájmu. Pokud ale vlastní téma nemá, může si vybrat z nabídky témat či tematických okruhů, které nabízejí odborníci např. z vysokých škol, pracovišť Akademie věd či odborníci z praxe. Přehled aktuálně nabízených témat najdete zde:

Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Fakulta nabízí 7 témat z oblasti Informatiky https://www.fit.vut.cz/cooperation/soc/.cs

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně

Fakulta nabízí témata SOČ v oborech biologie, fyzika, geografie, chemie, informatika, matematika, nanotechnologie. Kompletní nabídku najdete na webu https://cppv.ujep.cz/cs/souteze-a-dalsi-aktivity-pro-zaky/soc-nabidka-temat/

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

nabízí středoškolákům spolupráci na tématech, která jsou k dispozici na odkazu: https://www.zlepsisitechniku.vsb.cz/stredoskolska-odborna-cinnost/

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy nabízí spolupráci středoškolákům na pracích SOČ. Podrobnosti najdete na webu Středoškolská odborná činnost | Farmaceutická fakulta UK.

Masarykova univerzita (SCI MUNI, FI MUNI, ECON MUNI)

Chceš psát SOČ na MUNI? Koukni na náš web https://prostredoskolaky.muni.cz/soc/ a vyber si téma, které tě zajímá. Najdeš zde  témata pro svoji středoškolskou odbornou činnost z oblastí biologie, ekonomie, fyziky, geografie, geologie, chemie a informatiky. Další témata je možné domluvit po konzultaci na jednotlivých katedrách či ústavech MUNI. Pojď objevovat s námi!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí témata prací pro Středoškolskou odbornou činnost v sedmi různých oborech SOČ. Podrobnosti najdete v tomto souboru.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Přehled témat nabízených Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze najdete přímo na stránkách fakulty.

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Zajímavá témata z oblasti elektrotechniky, informatiky, elektroniky a pod. vám nabízí kolektiv učitelů Eletrotechnické fakulty ČVUT. Úspěšní řešitelé v technických, matematických či informatických oborech jsou zohledněni v přijímacím řízení na fakultu. Nabídku najdete na stránkách fakulty pro uchazeče ze středních škol https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/soc.html

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Pokud máte zájem psát práci v oboru 04 (Biologie, geografie a geologie), neváhejte oslovit odborníky z PřF UK v Praze. Geografická sekce Přírodovědecké fakulty nabízí žákům středních škol konzultace a vedení prací z geografických oborů.

V obecné rovině se může jednat o práce z:

 • fyzické geografie
 • sociální geografie
 • kartografie a geoinformatiky
 • demografie

Více informací naleznete zde.

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK nabízí témata a konzultanty prací především pro obor geologie. Přehlednou nabídku včetně anotace najdete v přiloženém souboru

Sdružení OK4Inovace

Sdružení OK4Inovace nabízí ve spolupráci s různými firmami témata pro práce SOČ. Jejich přehled najdete v tomto souboru.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci provozuje Projekt Badatel, kde jsou zadávána témata zejména z přírodovědných oborů. Pro podrobnější informace navštivte přímo stránky Projektu Badatel – http://badatel.upol.cz.

Matematický ústav v Opavě

Matematický ústav v Opavě i letos nabízí zájemcům o SOČ možnost vedení práce některým z jeho pedagogů, případně i pomoc s výběrem vhodného tématu. Kontakt pro zájemce: david.slosarczyk@math.slu.cz

Katedra aplikované matematiky FEI VSB-TUO

Jako příspěvek k popularizaci vědy nabízíme studentům středních škol seznam témat pro jejich středoškolskou odbornou činnost, které vymysleli členové a doktorandi Katedry aplikované matematiky. Tito jsou také připraveni případnému zájemci o tato témata býti nápomocni radou při vypracování samotné práce. V případě zájmu o další informace, nebo o některé téma a zprostředkování kontaktu s vedoucím SOČ, se prosím obraťte na Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D. (petr.vodstrcil@vsb.cz).  Seznam témat najdete zde.

Katedra fyziky FEI VŠB-TUO

Přehled témat nabízených Katedrou fyziky VŠB-TU Ostrava najdete v přiloženém souboru nebo na stránkách http://af.vsb.cz. V případě zájmu o některé z témat nebo o další informace se prosím obraťte na Mgr. Ing. Kamilu Hrabovskou, Ph.D. (kamila.hrabovska@vsb.cz).

Ústav informatiky Filozoficko-přírodověděcké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 • robotika a autonomní systémy,
 • zpracování a vizualizace obrazů v medicíně.

Lze směřovat do oborů:

 • Informatika,
 • Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,
 • Zdravotnictví,
 • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.“

e-mail: sekretariat-ui@fpf.slu.cz

www: https://www.slu.cz/fpf/cz/uioustavu

Portál mladých výzkumníků

Univerzita Pardubice – Brána vědě/ní otevřená

Nabídku témat a konzultantů pro odborné práce středoškoláků najdete na:

http://bravo.upce.cz/oc/profily.html

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

nabízí studentům středních škol možná témata pro jejich středoškolskou odbornou činnost,

která mohou spadat do oblastí biologie, geografie, chemie a informatiky. Bližší informace k tématům najdete zde.

Asociace virtuální a rozšířené reality ČVUT CIIRC

nabízí tématické okruhy pro autory odborných prací včetně možnosti konzultací a upřesnění tématu.

Podrobnosti naleznete na https://avrar.cz/docs/AVRAR_SOCC_1.7.pdf

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Nabízí témata a konzultanty pro oblasti informatika, ekonomika a řízení, matematika a statistika.

Vyberte si téma naší nabídky:

 • Informační etika, ochrana soukromí, manipulace, kyberšikana, mediální gramotnost.
 • Vzdělávací videa, analýza youtuberů.
 • Statistika hrou, zlatý řez v praxi, logické slovní úlohy.
 • Rekreační matematika a optimalizační modely.
 • Úloha obchodního cestujícího a její využití.
 • Srovnání jak se žije v regionech?
 • Statistika co čtou středoškoláci?
 • Investice do boje s klimatickými změnami.
 • Zřízení statistické služby v první republice.

Nebo navrhněte své vlastní téma… kontaktujte našeho studentského tajemníka Mílu Vacha (vacm09@vse.cz), ten vás propojí s našimi konzultanty a pomůže vám vybrat téma. Těšíme se na spolupráci 🙂

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednotlivé katedry Národohospodářské fakulty VŠE nabízejí témata a konzultanty pro práce SOČ.

 • Katedra hospodářské a sociální politiky
 • Katedra ekonomie
 • Katedra filosofie
 • Katedra hospodářských dějin
 • Katedra regionálních studií
 • Katedra práva

Podrobný přehled navrhovaných témat, jejich krátkou anotaci a konzultanta naleznete zde

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Nabízíme témata a konzultanty v oblasti managementu. Vyberte si nabízené téma nebo nás kontaktujte v případě poskytnutí konzultací pro Vaši práci.

Nabízená témata:

 • Zájem českých studentů o studium v zahraničí
 • Strategie monetizace aktivit na sociálních sítí
 • Zájem zahraničních studentů o studium v ČR
 • Zaměření na finanční řízení podniku a oblast finanční analýzy
 • Proč stojí Apple nejvíc?
 • Business model hudebního průmyslu v 21. století
 • Trendy současné komunikace, zkratky, emodži nebo?
 • Fenomén kryptoměn, ujel všem vlak nebo má smysl investovat i dnes? (Pohled středoškoláka).
 • Strategie přípravy na testy/zkoušky? (kritéria – vnímána složitost, typ zkoušky, důležitost aj.) S případným porovnáním mezi střední  a vysokou školou či tvorbou modelu systémové dynamiky.

V případě zájmu o konzultaci nebo práci na nabízeném tématu kontaktujte Veroniku Vašíčkovu (vasickova@vse.cz), ta Vám poradí s Vaším tématem a nasměruje Vás na naše konzultanty. Rádi Vás uvítáme i u nás na fakultě.

Fakulta aplikovaných věd ZČU

Podrobný přehled témat naleznete zde

V případě zájmu o některé z navrhových témat kontaktujte prosím Ing. Martina Úbla (talent@fav.zcu.cz, Discord: martinubl).

Univerzita obrany

Univerzita obrany nabízí studentům středních škol témata pro 46. ročník SOČ. Přehled témat a konzultantů najdete zde.

Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK

nabízí témata a konzultanty pro odborné práce SOČ. Seznam témat naleznete zde.

Česká společnost ornitologická nabízí témata pro odborné práce SOČ

Nabídku včetně kontaktu na konzultanty naleznete ZDE

JCMM, Z.S.P.O.

Web www.sockari.cz obsahuje všechny důležité informace pro každého SOČkaře na jednom místě.

Nabídka témat prací SOČ pouze pro studenty SŠ z JMK k nahlédnutí zde

Pokud máte dotaz a nebo Vás zajímá nějaké konkrétní téma kontaktujte Ing. Alena Hynková, e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

nabízí témata pro soutěž SOČ včetně možnosti konzultace s odborníky. Název tématu, stručnou anotaci a kontaktní osobu naleznete v přiloženém souboru ZDE

Ústav částicové a jaderné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Nabízíme vedení studentských prací na témata z oborů částicové a jaderné fyziky. Nabízená témata naleznete na webové stránce http://ipnp.cz/soc . Neváhejte, ale také vymyslet si téma vlastní a my Vám rádi najdeme vhodného školitele. Kontakt: doc. Petr Kodyš  http://ipnp.cz/kodys/index_cz.html.

Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Vliv přídavku recyklátu na vlastnosti polypropylenu
 • Vliv přídavku polypropylenu roubovaného maleinanhydridem na účinnost specifické nukleace
 • Zpracování nevyužitého rybího kolagenu na želatiny
 • Využití pneumatikového prachu v polymerních směsích
 • Přirozené stárnutí polyamidů
 • Příprava biorozložitelných chitosanových filmů a možnosti úpravy jejich vlastností
 • Vliv kyseliny orotové na degradaci PLA ve vodném prostředí
 • Optimalizace metod pro analýzu vzorků životního prostředí
 • Stanovení biologicky aktivních látek u netradičních mouk
 • Vývoj kaučukové směsi pro podešev sportovní obuvi

Veškeré potřebné informace najdete zde.