Témata prací

Podle pravidel soutěže si student volí téma své odborné práce sám podle svého zájmu. Pokud ale vlastní téma nemá, může si vybrat z nabídky témat či tematických okruhů, které nabízejí odborníci např. z vysokých škol, pracovišť Akademie věd či odborníci z praxe. Přehled aktuálně nabízených témat najdete zde:

Masarykova univerzita (SCI MUNI, FI MUNI, ECON MUNI)

Chceš psát SOČ na MUNI? Koukni na náš web https://prostredoskolaky.muni.cz/soc/ a vyber si téma, které tě zajímá. Najdeš zde  témata pro svoji středoškolskou odbornou činnost z oblastí biologie, ekonomie, fyziky, geografie, geologie, chemie a informatiky. Další témata je možné domluvit po konzultaci na jednotlivých katedrách či ústavech MUNI. Pojď objevovat s námi!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava nabízí témata prací pro Středoškolskou odbornou činnost v sedmi různých oborech SOČ. Podrobnosti najdete v tomto souboru.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Přehled témat nabízených Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze najdete přímo na stránkách fakulty.

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Zajímavá témata z oblasti elektrotechniky, informatiky, elektroniky a pod. vám nabízí kolektiv učitelů Eletrotechnické fakulty ČVUT. Úspěšní řešitelé v technických, matematických či informatických oborech jsou zohledněni v přijímacím řízení na fakultu. Nabídku najdete na stránkách fakulty pro uchazeče ze středních škol https://www.fel.cvut.cz/cz/prestudent/soc.html

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK nabízí témata a konzultanty prací především pro obor 05 – geologie, geografie. Přehlednou nabídku včetně anotace najdete v přiloženém souboru.

Sdružení OK4Inovace

Sdružení OK4Inovace nabízí ve spolupráci s různými firmami témata pro práce SOČ. Jejich přehled najdete v tomto souboru.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci provozuje Projekt Badatel, kde jsou zadávána témata zejména z přírodovědných oborů. Pro podrobnější informace navštivte přímo stránky Projektu Badatel – http://badatel.upol.cz.

Matematický ústav v Opavě

Matematický ústav v Opavě i letos nabízí zájemcům o SOČ možnost vedení práce některým z jeho pedagogů, případně i pomoc s výběrem vhodného tématu. Kontakt pro zájemce: david.slosarczyk@math.slu.cz

Katedra aplikované matematiky FEI VSB-TUO

Jako příspěvek k popularizaci vědy nabízíme studentům středních škol seznam témat pro jejich středoškolskou odbornou činnost, které vymysleli členové a doktorandi Katedry aplikované matematiky. Tito jsou také připraveni případnému zájemci o tato témata býti nápomocni radou při vypracování samotné práce. V případě zájmu o další informace, nebo o některé téma a zprostředkování kontaktu s vedoucím SOČ, se prosím obraťte na Mgr. Petra Vodstrčila, Ph.D. (petr.vodstrcil@vsb.cz).  Seznam témat najdete zde.

Katedra fyziky FEI VŠB-TUO

Přehled témat nabízených Katedrou fyziky VŠB-TU Ostrava najdete v přiloženém souboru nebo na stránkách http://af.vsb.cz. V případě zájmu o některé z témat nebo o další informace se prosím obraťte na Mgr. Janu Trojkovou, Ph.D. (jana.trojkova@vsb.cz).

Ústav informatiky Filozoficko-přírodověděcké fakulty Slezské univerzity v Opavě

 • robotika a autonomní systémy,
 • zpracování a vizualizace obrazů v medicíně.

Lze směřovat do oborů:

 • Informatika,
 • Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace,
 • Zdravotnictví,
 • Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie.“

e-mail: hana.cerninova@fpf.slu.cz

www: https://www.slu.cz/fpf/cz/uioustavu

Portál mladých výzkumníků

Univerzita Pardubice – Brána vědě/ní otevřená

Nabídku témat a konzultantů pro odborné práce středoškoláků najdete na:

http://bravo.upce.cz/oc/profily.html

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

nabízí studentům středních škol možná témata pro jejich středoškolskou odbornou činnost,

která mohou spadat do oblastí biologie, geografie, chemie a informatiky. Bližší informace k tématům najdete zde.

Asociace virtuální a rozšířené reality ČVUT CIIRC

nabízí tématické okruhy pro autory odborných prací včetně možnosti konzultací a upřesnění tématu.

Podrobnosti naleznete na https://avrar.cz/docs/AVRAR_SOCC_1.7.pdf

Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Nabízí témata a konzultanty pro oblasti informatika, ekonomika a řízení, matematika a statistika.

Vyberte si téma naší nabídky:

 • Informační etika, ochrana soukromí, manipulace, kyberšikana, mediální gramotnost.
 • Vzdělávací videa, analýza youtuberů.
 • Statistika hrou, zlatý řez v praxi, logické slovní úlohy.
 • Rekreační matematika a optimalizační modely.
 • Úloha obchodního cestujícího a její využití.
 • Srovnání jak se žije v regionech?
 • Statistika co čtou středoškoláci?
 • Investice do boje s klimatickými změnami.
 • Zřízení statistické služby v první republice.

Nebo navrhněte své vlastní téma… kontaktujte naší studentskou tajemnici Veroniku Ptáčkovou (veronika.ptackova@vse.cz), ta vás propojí s našimi konzultanty a pomůže vám vybrat téma. Těšíme se na spolupráci 🙂

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze

Jednotlivé katedry Národohospodářské fakulty VŠE nabízejí témata a konzultanty pro práce SOČ.

 • Katedra hospodářské a sociální politiky
 • Katedra ekonomie
 • Katedra filosofie
 • Katedra hospodářských dějin
 • Katedra regionálních studií
 • Katedra práva

Podrobný přehled navrhovaných témat, jejich krátkou anotaci a konzultanta naleznete zde

Fakulta aplikovaných věd ZČU

Podrobný přehled témat naleznete zde

V případě zájmu o některé z navrhových témat kontaktujte prosím Mgr. Michaelu Zůzovou, která Vám poskytne další informace (mzuzova@fav.zcu.cz, 377 632 022, 725 816 891)

Univerzita obrany v Brně

Univerzita obrany v Brně nabízí studentům středních škol témata pro 43. ročník SOČ. Přehled témat a konzultantů najdete zde.

Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd UK

nabízí témata a konzultanty pro odborné práce SOČ. Seznam témat naleznete zde.

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU)

Témata a podporu konzultantů pro odborné práce  SOČ  najdete zde.

Česká společnost ornitologická nabízí témata pro odborné práce SOČ

Nabídku včetně kontaktu na konzultanty naleznete ZDE