Technika kolem mne 2017

Pražská vědeckotechnická společnost zorganizovala v roce 2017 soutěž amatérských videí s názvem „Technika kolem mne“. Cílem soutěže bylo zdokumentovat formou videa zajímavé technické památky či technická zařízení v okolí bydliště autora a povzbudit tak zájem o techniku a studium technických oborů. Komise při hodnocení soutěžních videí posuzovala námět, technické provedení a umělecký dojem.

Porota ocenila práce následujících autorů:

1. místo: Ešpandr Jakub: Vlakové nádraží Ústí nad Orlicí

2. místo: Poch Peter: Umelý sval

3. místo: Sláviková Daniela: Viditeĺný zvuk

3. místo: Minárik Bejamín Róbert, Brotka František: Tatranská zubačka

Vítězné snímky lze zhlédnout na:

www.csvts.cz/pvts