SOČkaři v Los Angeles

V neděli 14. května odlétají do USA autoři tří vítězných prací z celostátní přehlídky SOČ, která se konala v červnu 2016 v Hradci Králové. V týdnu od 15. do 19. května 2017 se v  Los Angeles  koná 68. ročník nejvýznamnější celosvětové středoškolské soutěže vědeckých prací INTEL ISEF (Intel International Science and Engineering Fair). Do Ameriky jede Karina Movsesjan z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Bude soutěžit s prací  „Mutace v DNA-opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů“. Cílem práce bylo odhalit, jakou úlohu hraje RAD51 při rozvoji genomové nestability nádorů a to pomocí biochemické a biofyzikální charakterizace jeho mutace nalezené ve vysoce agresivním děložním karcinosarkomu. Dalším účastníkem je Martin Mátl z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně s prací „Identifikace dsRNA mykovirů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum“. Cílem práce bylo prozkoumat možnost použití virů hub v ochraně zemědělsky významných plodin před Fusariovým vadnutím, nemocí způsobenou houbou Fusarium oxysporum. A třetím autorem je Antonín Baďura ze stejného gymnázia jako Martin, který navrhnul a zkonstruoval prototyp difúzní mlžné komory se snadnou obsluhou bez nutnosti používat vnější chladicí médium. Kromě samotné konstrukce komory  navrhnul a provedl realizovatelné experimenty, včetně určení typů částic, které lze pozorovat, a popsání stop, jež zanechávají. Jeho práce má název „Mlžná komora s termoelektrickým chlazením“