#socjededal: videa 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Avifauna lokality Mendryka

Autor: Alžběta Jirečková

Perfluorované látky a jejich monitorování v řece Moravě u Uherského Hradiště pomocí pasivních vzorkovačů

Autoři: Ondřej Florián, Karel Špaček

Odstraňování niklu z vody na granulovaných filtračních materiálech hydratovaných oxidů železa

Autor: Klára Kopřivová

Studium reakčních procesů v rámci sanační metody in situ chemické oxidace

Autor: Tibor Malinský

Sledování biologického oživení ČOV, Čistírenská biologie, Význam a výskyt indikačních organismů při čištění odpadních vod

Autoři: Natálie Hájková, Zuzana Harasimová

Stanovení koncentrace iontů vybraných kovů ve vybraných tocích v Ostravě

Autor: Vladan Vítek

Invazní rostliny v Lysé nad Labem – Litol

Autor: Adéla Götzová

Vliv železniční dopravy na obsah polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů v půdě.

Autor: Lucie Koláříková

Hluk ve městě

Autor: Jan Bohuněk

Vegetace kladenských výsypek

Autor: Valérie Bušová

Význam narušovaného prostředí pod vedením vysokého napětí pro lokální druhovou diverzitu a početnost ptáků

Autor: Jakub Hrouda

Vranka obecná v EVL Šumava a EVL Blanický les

Autor: Přemysl Uzel

Dlouhodobé telemetrické sledování časoprostorových aktivit orla mořského

Autor: Šárka Odstrčilová

Mikrobiologická kontrola vzduchu v prostorách Střední odborné školy ve Veselí nad Lužnicí

Autor: Lada Švecová