#socjededal: videa 6 – Zdravotnictví

Letošní celostátní přehlídka proběhla online, takže jsme se nemohli společně setkat, obdivovat vzájemně svoje práce a lecčemu se přiučit. Abychom to aspoň trochu vynahradili, přinášíme všechna videa z celostátní přehlídky.

Modernizace metod protetické stomatologie díky využití CAD/CAM technologie

Autor: Vendula Mihaldová

Mikrobiom trávicího traktu člověka

Autor: Kristýna Vojtová

Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres

Autor: Jana Nguyenová

Vývoj nanovláken pro regeneraci incizionální hernie

Autor: Alexandra Planetová

Inosin a jeho vliv na výkon sportovního lezce

Autor: Eliška Novotná

Spalničky a očkování

Autor: Kateřina Málková

Zdravý životní styl náctiletých žen

Autor: Adéla Molnárová

Vliv masážních technik na odstranění myofasciálních trigger pointů

Autor: Nikola Hrazdirová

Hmatové pomůcky pro nevidomé – metoda 3D tisku

Autor: Lenka Grünwaldová

Optimalizace disoluční zkoušky pro různé lékové formy tadalafilu, ibuprofenu a apremilastu měřené pomocí UV – VIS spektrometrie

Autor: Helena Petráňová

Využití vstřebatelných nanomateriálových patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu – experimentální studie

Autor: Marek Brousil

Genetická predispozice pro atopickou dermatitidu dospělých v genu pro „multidrug receptor 1“

Autor: Natálie Dastychová

Vliv germinálního mutačního profilu na vznik a průběh chronické lymfocytární leukémie

Autor: Jakub Henzl

Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53

Autor: Denisa Patková

Vliv léčiva aminofylinu na draslíkový inward rectifier proud u lidských srdečních buněk

Autor: Natálie Carbolová