Soutěž SOČ ve virtuální realitě

Na Celostátní přehlídce SOČ v Hradci Králové vznikla díky týmu bývalých SOČkařů, Vysoké škole ekonomické a projektu MŠMT virtualizovaná SOČ. Středoškolská odborná činnost se tak vedle soutěže INTEL ISEF v USA stala první badatelskou soutěží v ČR, která novou techniku využila. Těšíme se, že pomůže studentům při přípravě na soutěž a organizátorům při lepší propagaci soutěže.

Níže můžete shlédnout video o virtualizaci SOČ, pokud máte patřičně vybavený počítač, můžete přímo navštívit virtuální SOČku.