Připravuje se seminář SOČ pro žáky středních škol

Letní škola mladých talentů 2016, na kterou jsme studenty zvali v průběhu prázdnin, je zcela naplněna. Nabízíme vám proto další seminář, tentokrát třídenní, který se v Brně koná 2. – 4. listopadu (středa-pátek). Náplň je podobná, jen trochu zhuštěná a osekaná na samu dřeň. Studenti se naučí, jak vybrat a co nejvíce upřesnit téma práce, jak má vypadat práce SOČ, jaké musí splňovat formální náležitosti (včetně stále špatně dělaných citací). V rámci praktických workshopů s nimi naše lektorky natrénují základy veřejného vystupování a proberou psychologické aspekty tvorby práce.

Seminář je určen studujícím středních škol, nemá žádnou sekci pro pedagogické pracovníky.

Závazně se přihlaste co nejdříve na adrese www.snptm.cz/TD2016

Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, z. s.