Projekt“Online encyklopedie migrace“

Tvorbu encyklopedie organizuje nevládní nezisková organizace Online encyklopedie migrace, z.s. ve spolupráci s pěti pražskými fakultami (nyní FF UK, FHS UK, FSV UK, PF UK a ETF UK). Jednotlivá hesla píší autoři, kteří jsou specialisty ve svém oboru (akademici, studenti recenzovaní akademiky,
případně jiní odborníci působící v praxi). Nad odbornou kvalitou hesel drží záštitu recenzenti (akademici či jiní odborníci v daném oboru), nad celým
projektem pak univerzity.

Encyklopedie existuje pouze online a je umístěna na adrese: www.encyklopedie.org.