Pokyny k celostátní přehlídce

V sekci Aktuální ročník jsou pokyny pro účastníky a účastnice 40. celostátní přehlídky SOČ v Olomouci.