Podzimní seminář SOČ

Přihlašujte se na podzimní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků, který se koná první listopadový týden v Brně.

Termín konání: 7.-9. listopadu 2018, začátek ve středu v 12.00, konec v pátek ve 12.00

Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 23.

Akce je určena: především pokročilým studentům, kteří se připravují na mezinárodní soutěže. Dále středně pokročilým, kteří se v předchozích letech zúčastnili SOČ, ale dostali se nanejvýš do krajského kola. Nejméně jedna skupina bude vyhrazena naprostým začátečníkům, kteří nemají se SOČ dosud žádné zkušenosti.

Náplň akce: praktické semináře, v nichž se dozvíte, jak najít téma, postupovat při tvorbě práce, správně citovat literaturu, připravit se na obhajobu, zvládnout odbornou diskuzi s porotou. Středně a výše pokročilí účastníci získají informace o mezinárodních soutěží, individuálně pod vedením zkušených lektorů vylepší svůj poster a získají základní mediální trénink.

Předběžný program: jak zvolit a upřesnit téma, správný způsob citování, příprava dokonalé prezentace, psychologické, asertivní a rétorické aspekty obhajoby prací, tvorba prezentace, mezinárodní soutěže, tvorba posteru, chování v mezinárodním akademickém prostředí a další.

Cena: Účast na akci je pro studenty zdarma včetně ubytování, stravování i studijních materiálů. Studenti si hradí jen náklady na dopravu do Brna a z Brna.

Podmínky účasti: Počet míst je omezen. Přijímání probíhá ve dvou kolech, uzávěrky přihlášek 15. října, 30. října. V případě, že bude v daném kole přihlášeno méně studentů, než je aktuální počet volných míst, přijmeme všechny. V případě, že se do daného přijímacího kola přihlásí více studentů, než je aktuální počet volných míst, budeme vybírat studenty tak, aby bylo zastoupeno co nejvíce krajů a co nejvíce škol.

Závazně se přihlaste co nejdříve na adrese www.snptm.cz/MS2018