Obor 8 – Ochrana a tvorba životního prostředí

Název: Mapování a morfologická analýza populací koljušky tříostné na území Prahy a okolí
Autor: Tadeáš Vachek

Název: Netopýři Prahy a jejich ochrana
Autor: Veronika Hanušová

Název: Revitalizace stromořadí a historické cesty v obci Jalubí
Autor: Ladislav Menšík

Název: Zmapování lokální populace mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) a návrh ochranných opatření v ohnisku výskytu
Autor: Zuzana Hybnerová

Název: Napadení jmelím v městské zástavbě: jaký vliv má tvar stromu?
Autor: Gabriela Jochcová

Název: Recentní pylová spektra a jejich vztah k současné vegetaci
Autor: Ondřej Culek

Název: Tvorba naučné stezky
Autor: Lucie Pytlounová

Název: Vliv biouhlu na mobilitu organických polutantů v půdě
Autor: Lukáš Jan

Název: Měření prachových částic v Čisté u Litomyšle
Autor: Matyáš Dezort

Název: Sukcese zahradního koupacího jezírka
Autor: Vendula Štenclová

Název: Nová příležitost využití malých horských toků
Autor: Zdeněk Kindl

Název: Toxicita na vlastní oči – obrazová analýza v in vitro toxikologii
Autor: Michaela Bakajová

Název: Hlasová aktivita a hnízdní ekologie sluky lesní Scolopax rusticola v České republice
Autor: Kateřina Žohová

Název: Likvidace bioodpadu vermikompostováním
Autor: Veronika Kozelková

Název: Charakteristika atmosférického aerosolu na české pozaďové stanici v šestiletém časovém rozlišení
Autor: Vít Novotný

Název: Vliv obnovy tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstvo vodních brouků
Autor: Tereza Maxerová