Obor 5 – Geologie a geografie

Název: Webová aplikace mapující dětská hřiště a workouts na území města Břeclav
Autor: Ondřej Zítko

Název: Trasování výrobku a osoby zapojené do procesu výroby
Autor: Martina Blandová

Název: Regionální středoevropská letiště
Autor: Nicol Jörková

Název: Tvorba 3D modelu vojenského Opevnění v Darkovičkách s využitím bezpilotního systému
Autor: František Gurecký

Název: Tvorba 3D modelu vojenského Opevnění v Darkovičkách s využitím bezpilotního systému
Autor: Veronika Ciencialová

Název: Terénní průzkum středověkého montánního komplexu Havírna u Štěpánova nad Svratkou
Autor: Karel Pročka

Název: Přírodní lokalita Bzenecká Doubrava a Strážnické Pomoraví
Autor: Veronika Galušková

Název: Asociace mikrofosilií lokality Štíty (Bystřický litofaciální vývoj České křídové pánve)
Autor: Aleš Janderka