Obor 4 – Biologie

Název: Detekce virů (TNV a OLV-1) v jahodníku pomocí DAS-ELISA, mechanické inokulace a molekulárních metod
Autor: Eliška Mráčková

Název: Vliv krajiny na hnízdní preference a chování blanokřídlých hnízdících ve stoncích
Autor: Jitka Waldhauserová

Název: Vyhledávání potenciálních lektinů v Calocera viscosa
Autor: Ondřej Kavka

Název: Charakterizace interakcí mezi JAW doménou RNA polymerázy II, RECQL5β a ortology TFIIS
Autor: Vojtěch Klapetek

Název: Motorické učení u myšího VPA modelu autismu
Autor: Anna Urushadze

Název: Vliv intenzity večerního světla na hladinu melatoninu, rytmus tělesné teploty a kognitivní výkon studentů
Autor: Eva Vyskočilová

Název: Srovnání relativních velikostí jedových žláz a kvalitativní analýza jedu pavouka s násilnou kopulací
Autor: Adam Šimůnek

Název: Houboví symbionti hálek hmyzu
Autor: Alžběta Skřontová

Název: Predikce rizika infekce SARS-CoV-2 u savců
Autor: Vítězslav Havlíček

Název: Studium vlastností peptidů ve stavu zrodu pomocí počítačových simulací
Autor: Arian Adam Ott

Název: Vliv 4-methylumbelliferonu na imunitní odpověď makrofágů
Autor: Anna Stojanovová

Název: Imunitní reakce a reparace cílových orgánů po inhalaci rozpustných nanočástic olova
Autor: Adriena Jedličková

Název: Hnízdní preference jiřičky obecné (Delichon urbicum) na Olomoucku
Autor: Nikol Danenbergerová

Název: Vliv teploty a délky expozice na probouzení z chill-coma u tropického potemníka Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae)
Autor: Michal Vais

Název: Teritoriální chování střízlíka obecného během podzimního tahu a zimování v městském prostředí Hradce Králové
Autor: Anna Porkertová

Název: Hledání genů ovlivňujících růst exkretorní buňky Caenorhabditis elegans
Autor: Anna Marie Smutná