Obor 2 – Fyzika

Název: Užití metod Diffusion Monte Carlo a Kernel density estimation k reprezentaci vlnové funkce v analytické podobě numerickým řešením Schrödingerovy rovnice
Autor: Pavel Junker

Název: Užití metod Diffusion Monte Carlo a Kernel density estimation k reprezentaci vlnové funkce v analytické podobě numerickým řešením Schrödingerovy rovnice
Autor: Vojtěch David

Název: Aerodynamika křídla letadla
Autor: Kateřina Koudelková

Název: Použití polovodičových dozimetrů při celotělovém ozařování
Autor: Anežka Karamonová

Název: Větrná energie a model větrného generátoru
Autor: Ondřej Begy

Název: Testování a kalibrace slunečního spektrometru
Autor: Marco Souza de Joode

Název: Problematika měření velikosti ohniska rentgenky radiochromickým filmem
Autor: Vojtěch Stránský

Název: Poloha zóny vytváření turbulentních struktur v okrajovém plazmatu tokamaku GOLEM
Autor: Aleš Socha

Název: Verifikace dávkové distribuce v brachyterapii pomocí filmového dozimetru
Autor: Eliška Korcová

Název: Počítačová simulace pádu lezce do systému jištění
Autor: Jan Hlaváček

Název: Polymerní kompozitní materiály
Autor: Eliška Nesvadbová

Název: Statická a dynamická analýza lanových a příhradových konstrukcí
Autor: Daniel Burkart

Název: Návrh mise na oběžnou dráhu Měsíce
Autor: Jakub Straka

Název: Měření orgánových dávek v antropomorfním fantomu ročního dítěte při skiagrafii
Autor: Tereza Vitoušová

Název: Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1
Autor: Karel Týr

Název: Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1
Autor: Anežka Bakočová

Název: Vývoj numerické knihovny pro řešení otázek tvorby hvězd
Autor: Šimon Bláha

Název: Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii.
Autor: Petr Kahan