Obor 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Název: Přezkumy maturitních zkoušek
Autor: Beata Anastázie Žáková

Název: Manželství pohledem mladých lidí
Autor: Anhelina Morylyak

Název: Přínosy Íránu a jeho postavení ve světě
Autor: Jan Vilém Rajner

Název: Přínosy Íránu a jeho postavení ve světě
Autor: Samuel Zhu

Název: Přínosy Íránu a jeho postavení ve světě
Autor: Vojtěch Horák

Název: Psychický vliv trestu odnětí svobody na odsouzeného
Autor: Dalibor Heblák

Název: Identita a duševní zdraví vietnamských občanů v ČR
Autor: Thuy Anh Truongová

Název: Formy právní odpovědnosti za porušení krizových opatření
Autor: Martin Obranec

Název: Manipulace v kampani Vote Leave
Autor: Marie Rychtecká

Název: Filosofie Inklingů podle Matthewa Domingueze
Autor: Benedikt Mrázek

Název: Po stopách zmizelých Židů z Mikulova
Autor: Marika Hanušková

Název: Pojetí člověka ve filozofii Arthura Schopenhauera
Autor: Vojtěch Mančuška

Název: Analýza ozbrojeného konfliktu v Jemenu prizmatem arabského jara a intervence Rijádu
Autor: Jonáš Mahel

: https://www.youtube.com/watch?v=UAFDfthWQXY

Název: Cesta k Evropské federaci
Autor: Adam Kazík

Název: Komparace prezidentských voleb v USA 2016 a 2020
Autor: Adam Hoško

Název: Deepfake-Analýza postojů veřejnosti k problematice deepfake formátů a představení možných variant řešení
Autor: Radovan Štencel

Název: Pravicový extremismus v dnešním Německu, jeho historické souvislosti a současná hrozba pro demokracii
Autor: Eva Pávová

Název: Identifikace a rozbor genderové nerovnosti ve volbách a na politické scéně České republiky
Autor: Samuel Friedlaender