Nominace na zahraniční soutěže

Porota na celostátní přehlídce nominovala řadu soutěžících do užšího výběru na zahraniční soutěže. Z nich pak zvláštní porota vybrala následující soutěžící. Jejich účast na soutěžích je podmíněna finančním zajištěním.

BYSCC (Čína): Marina Sokolová (biologie), Martin Nedecký (zdravotnictví)

EUCYS: Marina Sokolová (biologie), Jakub Roidt a Filip Přibyl (stavebnictví), Michal Maděra a Josef Kahoun (informatika)

Regeneron ISEF: Lukáš Drdla (chemie), Adéla Uhrová (biologie), Zuzana Buchová (biologie), Karolína Jeřábková (zdravotnictví)

International Wildlife Research Week: Vojtěch Juza (biologie)

Expo Sciences Luxembourg: Zdeněk Pezlar (matematika), Pavel Říkovský (chemie), Tomáš Chlubna (biologie)

Swiss Talent Forum: Jan Adam Zahálka (matematika), Benedikt Mrázek (filozofie, politologie)

Taiwan: Pavel Kletečka (ekonomika), Alžběta Křivohlavá (teorie kultury)