Navazující (mezi)národní aktivity

Úspěšným zvládnutím SOČky všechno nekončí, ba naopak! SOČka je skvělým odrazovým můstkem pro další (mezi)národní aktivity jako jsou soutěže, ocenění, letní školy, semináře a přijímací pohovory.

Co můžete zažít v Česku

Ocenění nadačním fondem Jaroslava Heyrovského

Vyhledává nadané středoškolské studenty, podporuje jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Akce a ocenění Sdružení na podporu talentované mládeže ČR (SNPTM ČR)

SNPTM ČR je dobrovolnou organizací, jejímž cílem je podpora talentované mládeže České republiky. Tento cíl je naplňován především pořádáním pravidelných akcí pro nadané studenty – letních škol a celostátních seminářů o základech vědecké práce.

Cena Učené společnosti České republiky

Soutěž o ceny v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Cílem je podpora talentovaných studentů a rozvíjení jejich zájmů o vědu. Návrhy na ocenění jsou podávány prostřednictvím SNPTM ČR.

Ocenění České hlavičky

Laureáti SOČky se mohou rovněž ucházet o cenu České hlavičky, a to hned v několika kategoriích. Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež.

Co můžete zažít v zahraničí

Ti nejlepší ze SOČky jsou jednotlivými porotami navrhováni do širší nominace na zahraniční soutěže. Nezbytným předpokladem pro úspěch v mezinárodních soutěžích je ambiciózní projekt s vysokým společenským dopadem a entuziastický způsob jeho prezentace v jazyce anglickém. Výběr SOČ prací pro jednotlivé soutěže probíhá zpravidla na podzim každého kalendářního roku, přesný seznam dostupných soutěží se může lišit podle aktuální situace a dostupnosti financí.

Regeneron International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF)

Regeneron ISEF je prestižní soutěž středoškoláků organizovaná již více než šest desetiletí prostřednictvím americké Society of Science. Česká republika se účastní od roku 2000. Každý rok v květnu se ve vybraném městě USA účastní soutěže téměř dva tisíce soutěžních projektů z osmdesáti zemí světa, které zápolí ve dvaceti dvou kategoriích.

European Union Contest for Young Scientists (EUCYS)

Největší evropská soutěž pro mladé vědce navazující na soutěž Philips Contest, která probíhala v letech 1968 až 1988. Soutěže se účastní žáci a studenti ve věku 14-20 let, kteří zvítězili v národní soutěži především v přírodovědných a technických oborech. Soutěž je organizována každoročně ve vybraném evropském městě. Česká republika vysílá studenty prostřednictvím SOČ od roku 2000.

Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC)

Díky spolupráci s ČSVTS se laureáti SOČ od r. 2014 účastní mezinárodní soutěže odborných prací v Pekingu v Číně. Soutěž organizuje pekingská asociace pro vědu a techniku – Beijing Association of Science and Technology (BAST). Jedná se o soutěž ve vědeckých objevech a technologických inovacích mládeže. Je to jedna z největších vědeckých, technologických a vzdělávacích aktivit pro středoškolské studenty v Pekingu.

China Adolescents Science and Technology Innovation Contest (CASTIC) – je realizována ve spolupráci s Českým svazem vědeckotechnických společností, laureáti SOČ se jí účastní od roku 2017. Jedná se o mezinárodní badatelskou soutěž přírodovědného a technického zaměření v Číně.

International Wildlife Research Week (IWRW)

IWRW je týdenní soustředění mladých biologů organizované švýcarskou organizací Schweizer Jugend Forscht ve švýcarských Alpách. Studenti řeší ve skupinách úkoly týkající se pozorování přírody, ze svých pozorování vypracovávají skupinový projekt, který na závěrečném setkání představí ostatním účastníkům.

Swiss Talent Forum

STF je studentská konference organizovaná švýcarskou organizací Schweizer Jugend Forscht. Studenti diskutují o aktuálních celosvětových problémech s předními představiteli vědy, výzkumu a praxe.

Taiwan International Science Fair (TISF)

Mezinárodní soutěž středoškolských studentů pořádaná National Taiwan Science Education Center v hlavním městě Taipei. Soutěžit lze ve 13 soutěžních oborech. Každoročně se soutěže účastní téměř 300 finalistů mezi kterými je ca 40 zahraničních studentů z dvaceti zemí světa.

SOČ Slovensko

Mezi SOČ organizované v ČR a SR funguje pravidelná reciproční výměna soutěžících. Tzn. laureáti české SOČ se pravidelně účastní slovenské soutěže a naopak. Slovenská SOČka je organizována Štátnym Inštitútom Odborného Vzdelávania (ŠIOV).