Celostátní přehlídka SOČ – pokládání otázek

Otázky k soutěžním pracím celostátního kola SOČ budou v sobotu ráno v 9:00 zveřejněné pro jednotlivé obory SOČ na:

https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/42-celostatni-prehlidka-online/

Na vypracování odpovědí budete mít jednu hodinu do 10:00.