Starší aktuality

Nejlepší videa ze SOČ 2020 online

Mrzí vás, že jste nemohli přijet do Mostu a seznámit se se špičkovými SOČkaři z…

Nabídka témat pro 43. ročník SOČ

Česká společnost ornitologická nabízí témata pro odborné práce SOČ. Nabídku témat včetně kontaktů na konzultanty…

Výsledky 42. celostátní přehlídky SOČ

Slavnostní vyhlášení výsledků 42. ročníku SOČ online včetně výsledkové listiny.

Celostátní přehlídka SOČ – pokládání otázek

Otázky k soutěžním pracím celostátního kola SOČ budou v sobotu ráno v 9:00 zveřejněné pro…

Informační brožura SOČ

Přehled všech prací, které vstupují do celostátní přehlídky SOČ 2020, přehled porotců, kteří budou v…

Výsledky licitace 2020

Výsledky licitace 2020, tzn. procesu, ve kterém jsou doplňovaná neobsazená místa v oborech celostátní přehlídky…

Informace pro soutěžící k 42. celostátní přehlídce SOČ

Informace k připravované 42. celostátní přehlídce SOČ jsou uvedené v příloze a rovněž ve videu…

Obhajoby prací online v okresních a krajských kolech úspěšně probíhají

Studenti obhajují své práce online a ohlasy od okresních a krajských organizátorů jsou kladné. „S…

Nové číslo časopisu SOČkař

Oproti jiným rokům s mírným zpožděním, výjimečně jako dvojčíslo, ale je tu. Nové vydání Časopisu…

Šablona SOČ

V souvislosti  s konáním virtuální SOČ v některých krajích připojujeme šablonu prezentace SOČ. Šablona práce…