Bezpečnostní pravidla pro práce v technických oborech

V případě, že zpracováváte téma v některém z technických oborů, nezapomeňte dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Stručný přehled zpracoval Ing. Ladislav Chmela, Ph.D..