Asociace virtuální a rozšířené reality

Asociace virtuální a rozšířené reality nabízí tématické okruhy pro odborné práce SOČ. Současně nabízí konzultanty pro upřesnění témat.

Více informací naleznete na https://avrar.cz/docs/AVRAR_SOCC_1.7.pdf