5. Geologie a geografie (CP44)

Název práce: Geopolitické modely Blízkého východu za pomoci 3D tisku
Autor/ka/ři: Tomáš Nedvěd, Radek Žikovský, Maritna Fryšová

Název práce: Dopady klimatických změn na Žatecko
Autor/ka/ři: Kateřina Papáčková

Název práce: Společenstva fosilií ve Štítské brázdě
Autor/ka/ři: Aleš Janderka

Název práce: Tvorba interaktivního průvodce městem Hodkovice nad Mohelkou
Autor/ka/ři: Veronika Hálková

Název práce: Využití GIS pro vizualizaci dat z dálkového průzkumu Země, mapování vývoje městského a příměstského prostředí se zřetelem na kvalitu zeleně
Autor/ka/ři: Tomáš Polák

Název práce: Kulturní rozdíly mezi Českou republikou a českým Banátem
Autor/ka/ři: Viktorie Šohajová

Název práce: Určování směru a míry paleoproudění pomocí měření usměrnění schránek silurských ortokonních hlavonožců
Autor/ka/ři: Stanislav Jan Vašina

Název práce: Spodnokarbonské kapradinovité a kapraďosemenné rostliny drahanského kulmu
Autor/ka/ři: Anežka Klapková

Název práce: Mikropaleontologická analýza neogenních diatomových sedimentů třeboňské a českobudějovické pánve
Autor/ka/ři: Michal Bouda