2023-videoobhajoby oboru 14

Sexismus a jeho psychologické aspekty

Efektivita metod ke studiu angličtiny

Teorie attachmentu a její role v partnerských vztazích

Analýza stresorů u českých pracovníků v prostředí nadnárodní švýcarské firmy

Finanční gramotnost na druhém stupni základního vzdělávání

Úvod do sociálních služeb se zaměřením na základy osobní asistence

Kuráž! Témata západoněmeckého feministického tisku v sedmdesátých letech 20. století

Nelineární pedagogika a její srovnání s tradičním přístupem

Souvislost mezi vazbovou hierarchií a subjektivně pociťovanými strachy v adolescenci

Židovství a holokaust očima druhé generace přeživších

Úzkostnost, teorie vazby a spojitost se školním výkonem

Transgender a nebinární osoby v povědomí gymnaziálních studentů

Protažení před a následně po fyzickém výkonu

Trenérství a metodika šachu v ČR

Zkoumání prostorové představivosti u žáků MSŠZe a VOŠ, Opava

MyDay