2023-videoobhajoby oboru 07

Současnost českého zemědělství – společná zemědělská politika Evropské unie a válka na Ukrajině

Analýza Těšíkovské kyselky a produktů jejího srážení

Vliv sacharidového substrátu a kultivační teploty na růst kmene Bacillus cereus

Fytocenologické snímkování polí a luk v okolí Klatov

Ruptura předního zkříženého vazu u psů

Proces kvašení a jeho využití

Zrychlují nitrátové ionty tok vody v listech?

Diagnostika onemocnění nosemózou a výběr nejvhodnější metody diagnózy nosemy pro její použití včelařem

Obsah ženšenu v komerčně dostupných doplňcích stravy

Praktická účinnost anthelmintika v různorodých podmínkách chovu teplokrevných koní

Nároky polních plodin na dusík

Monitoring parazitóz v chovech bažanta obecného, jejich prevence a léčba

Kontaminace zeleniny těžkými kovy

Potenciál sekvestrace uhlíku do půdy

Vliv délky pěstování sadby chmele na optimální tvorbu kořenové biomasy

Ochranný účinek cytokininů a jejich derivátů proti abiotickým stresům