2023-videoobhajoby oboru 06

Vliv životního stylu na erozi zubní skloviny

Vliv canisterapie na jemnou motoriku a psychické stavy seniorů

Příprava experimentálního modelu pro testování protidestičkových léčiv u pacientů s diabetes mellitus a screening nových perorálních antidiabetik

Vliv pohybového režimu během letních prázdnin na pohybové schopnosti sportovců a nesportovců

Bakterie kolem nás aneb opravdu se nachází v našich běžných domácnostech patogenní kmeny bakterií?

Vliv kontaktu s koňmi na slizniční imunitu člověka

https://www.youtube.com/watch?v=wsOStGmlcHM

Sledování růstu kmenových buněk a testování podkladů pro vývoj tkáňové náhrady

Interakce Pseudomonas aeruginosa a Aspergillus fumigatus ve směsných kulturách

Studie lidského vlasu

Vliv TRPV4 kanálu na vlastnosti astrocytů po fokální mozkové ischemii

Biologicky podobné léčivé přípravky

Vývoj biokompatibilního a antibakteriálního povrchu titanových implantátů za využití nanočástic stříbra

Alternativní formulace podání 5-fluoruracilu do kůže

Genetická podstata talasémií

Studium afinitních interakcí diagnostických molekul antigen-protilátka a antigen-aptamer vybranými imunoanalytickými metodami

Antioxidanty v medu