2023: videoobhajoby oboru 04

Zapojení fotoreceptorů fototropinů a aniontových kanálů ve fotomorfogenezi rostlin rajčete jedlého (Solanum lyvcopersicum L.)

Genetická variabilita lindušky lesní (Anthus trivialis) na našem území

Aktivita kmenových buněk v myších řezácích po jejich poškození

Hálky na rostlinách

Evoluční potenciál krkonošských jestřábníků

Metastatický potenciál buněk kolorektálního karcinomu

Srovnání podobnosti zpěvů otců a synů lindušky lesní (Anthus trivialis)

Vliv proměn stanovišť na společenstva členovců a ideální vodní nádrž pro biodiverzitu pískoven

Fauna nočních motýlů v obci Luhov

Míra odmítání parazitických vajec ťuhýkem obecným (Lanius collurio)

Význam pokojových rostlin v domácnosti

Elementární analýza českých granátů

Oxid grafenu jako potenciální řešení pro zvýšení biokompatibility materiálu

Mapování diverzity lišejníků v Kutné Hoře na Mlýnech v oblasti struskových kopců

Inhalace nanočástic olova způsobuje degenerativní změny v mozkové tkáni

Paleontologický průzkum geologických lokalit v Podještědí