2. Fyzika (CP44)

Název práce: Elektrické a optické vlastnosti modifikací karbidu molybdenu a jejich izomerů
Autor/ka/ři: Šimon Černý

Název práce: Sondové měření parametrů okrajového plazmatu na tokamaku GOLEM s pomocí motorizovaného manipulátoru
Autor/ka/ři: Matyáš Pokorný

Název práce: Fotometrická studie zákrytové dvojhvězdy V608 Cam
Autor/ka/ři: Filip Šebek

Název práce: Fyzikální princip vikingského Slunečního kamene
Autor/ka/ři: Petr Zeronik

Název práce: Ultrazvukové čištění znečištěných strojírenských pomůcek
Autor/ka/ři: Štěpán Boudyš

Název práce: Gaussovo dělo
Autor/ka/ři: Mathias Palme

Název práce: Matematicko-fyzikální analýze nadzvukového proudění v nízkých tlacích v okolí Pitotovy trubice
Autor/ka/ři: Anna Maxová

Název práce: Vliv tlaku pracovního plynu na generaci ubíhajících elektronů v tokamaku GOLEM
Autor/ka/ři: Elena Pumprlová

Název práce: Určování atomární struktury povrchů pomocí rozptylu iontů
Autor/ka/ři: Matyas Výhonský

Název práce: Počáteční úloha v elastodynamice a metody jejího řešení v jednom rozměru
Autor/ka/ři: Jakub Koňárek

Název práce: 3D tisk a charakteristika mikrofluidních kanálků
Autor/ka/ři: Oskar Štěrba

Název práce: Pozorování a zpracování planetkových zákrytů pomocí CMOS kamer
Autor/ka/ři: Jakub Hadač

Název práce: Fyzika v posilovně
Autor/ka/ři: Benjamin Williams

Název práce: Návrh a konstrukce detektoru atomárního vodíku
Autor/ka/ři: Lukáš Létal

Název práce: Studium vlastností nových kapalně krystalických látek
Autor/ka/ři: Hana Marková

Název práce: Ionizující záření v Choustníkově Hradišti
Autor/ka/ři: Eliška Durstová