15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby (CP44)

Název práce: Germanismy v českém jazyce
Autor/ka/ři: Barbora Kozáková

Název práce: Japonské divadlo Takarazuka
Autor/ka/ři: Emma Elizabeth Conlon

Název práce: Současná podoba podlužáckého kroje
Autor/ka/ři: Alžběta Bařinová

Název práce: Varhany strážnických kostelů
Autor/ka/ři: Antonín Cáb

Název práce: Síla slova – sir Ray Davies a jeho tvorba
Autor/ka/ři: Marie Janovská

Název práce: Básnická sbírka Tomáše Tajchnera
Autor/ka/ři: Kateřina Jonášková

Název práce: Dva klatovské opisy Domine ad Ad juvandum me festina Šimona Brixiho a jejich doba
Autor/ka/ři: Alžběta Křivohlavá

Název práce: Mariánské poutní místo Přibyslavice v kontextu dějin poutnictví
Autor/ka/ři: Josef Kuthan

Název práce: Bohumínské panelové domy, jejich zrod, vývoj a podoba života ve městě Bohumín
Autor/ka/ři: Ondřej Lindner

Název práce: Práce sportovního fotografa
Autor/ka/ři: Markéta Křížová

Název práce: Nářečí v obci Mirkovice
Autor/ka/ři: Martina Jedličková

Název práce: Jazyk v knihách aneb čtenářské preference
Autor/ka/ři: Barbora Brabcová

Název práce: Havelské hody s právem
Autor/ka/ři: Nela Náplavová

Název práce: Úloha kontrastu v op-artu
Autor/ka/ři: Klaudie Lýsková

Název práce: Velehradské zvony v proměnách času
Autor/ka/ři: David Vojáček