SOČ u přijímaček: přehled všech vysokých škol

Následuje seznam všech veřejných a státních vysokých škol a jejich uznávání nebo neuznávání SOČ u přijímacího řízení. Informace udržují v aktuální podobě zástupci jednotlivých škol; u každého záznamu je uveden termín poslední aktualizace.

Seznam škol

Akademie múzických umění v Praze


Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2021-08-16 13:24:05

Divadelní fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Akademie výtvarných umění v Praze


Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Česká zemědělská univerzita v Praze

Provozně ekonomická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz odkaz, "Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia…", strana 8
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Technická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta životního prostředí
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta lesnická a dřevařská
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz odkaz, "Směrnice rektora - podpora talentovaných uchazečů" a "Podmínky přijímacího řízení FLD 2020/2021"
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta tropického zemědělství
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz odkaz, "Směrnice rektora č.17/2012 - Podpora talentovaných uchazečů o studium na ČZU"
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební
Uznává SOČ u přijímaček: ne
viz odkaz, strana 2, k výsledkům SOČ je přihlédnuto (zájem studenta o obor architektura a stavitelství)
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta strojní
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta elektrotechnická
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz. odkaz, část III. B. 2. b.
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz. odkaz, 2. část s číselnými odrážkami, bod 4
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta architektury
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta dopravní
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta biomedicínského inženýrství
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta informačních technologií
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz. odkaz, část 7. 1. e (...úspěšným řešitelem krajského kola středoškolské olympiády…nebo se úspěšně zúčastnil obdobné celostátní soutěže v ČR nebo jiné zemi za poslední 4 roky...)
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Hudební fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta rybářství a ochrany vod
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Teologická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Zdravotně sociální fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Zemědělská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pozn.: napravo se nachází 2 odkazy
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
velmi pěkně a přehledně zpracováno
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Farmaceutická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
informace o možnosti přijetí za SOČ nenalezena
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Ekonomicko-správní fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta informatiky
Uznává SOČ u přijímaček: ano
informace se nachází ve "formuláři žádosti"
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta sociálních studií
Uznává SOČ u přijímaček: ano
informace se nachází v sekci "Všeobecné dotazy" nabídka psaní SOČ na webu (viz odkaz ve sloupci "Dodatky")
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta sportovních studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Lesnická a dřevařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Provozně ekonomická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
"Uchazeč může být osvobozen od povinnosti konat přijímací zkoušku na základě žádosti podané do 21. srpna 2020, pokud: ... dosáhl jiného prokazatelného výjimečného odborného úspěchu (např. umístění v rámci krajského kola SOČ)."
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Zahradnická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
"Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2021/2022 budou včas zveřejněny na webových stránkách fakulty."
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Ostravská univerzita

Fakulta sociálních studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta umění
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Lékařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Policejní akademie České republiky v Praze

Fakulta bezpečnostně právní
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta bezpečnostního managementu
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Slezská univerzita v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta veřejných politik v Opavě
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Matematický ústav v Opavě
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fyzikální ústav v Opavě
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta textilní
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Ekonomická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta umění a architektury
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pro obor: Aplikovaná informatika, Informační management
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
na většinu oborů
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta strojního inženýrství
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta životního prostředí
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pro obor: Aplikovaná geoinformatika
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta umění a designu
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta sociálně ekonomická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita Karlova

Katolická teologická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Evangelická teologická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Husitská teologická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Právnická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pouze bonifikace
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

1. lékařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

2. lékařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

3. lékařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pro obor: Fyzioterapie (pouze bonifikace), Všeobecné ošetřovatelství (pouze bonifikace), Všeobecné lékařství
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Lékařská fakulta v Plzni
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Lékařská fakulta v Hradci Králové
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Matematicko-fyzikální fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta sociálních věd
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pro obor: Ekonomie a finance
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta tělesné výchovy a sportu
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta humanitních studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita obrany

Fakulta vojenského leadershipu
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta vojenských technologií
Uznává SOČ u přijímaček: ano
prominutí jedné ze součástí příjímací zkoušky (testu studijních předpokladů)
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta vojenského zdravotnictví
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Lékařská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Filozofická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Přírodovědecká fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pro obor: Chemie
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Pedagogická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta tělesné kultury
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Právnická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta zdravotnických věd
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta ekonomicko-správní
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pouze bonifikace
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta chemicko-technologická
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pouze bonifikace
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta filozofická
Uznává SOČ u přijímaček: ano
obor: Kulturní dějiny, Spisová a archivní služba, Ochrana hmotných památek, Historie
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta restaurování
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta managementu a ekonomiky
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta multimediálních komunikací
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta aplikované informatiky
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta humanitních studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta logistiky a krizového řízení
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pouze bonifikace
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta stavební
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta strojní
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Hornicko-geologická fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta materiálově-technologická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta bezpečnostního inženýrství
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta chemické technologie
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta technologie ochrany prostředí
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta chemicko-inženýrská
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoká škola ekonomická v Praze

Fakulta financí a účetnictví
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta mezinárodních vztahů
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta podnikohospodářská
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta informatiky a statistiky
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Národohospodářská fakulta
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta managementu
Uznává SOČ u přijímaček:
"Děkan Fakulty managementu může dále individuálně rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky u uchazečů, kteří se s výbornými výsledky účastnili fakultou akceptovaných odborných soutěží (SOČ, olympiády)"
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoká škola polytechnická Jihlava


Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích


Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze


Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta strojního inženýrství
Uznává SOČ u přijímaček:
"V dalších výjimečných případech (uchazeči s vynikajícími výsledky v odborných olympiádách, Středoškolské odborné činnosti, dalších soutěžích a činnostech souvisejících soborem studia, případně ve výběrové zkoušce z matematiky, úspěšní absolventi vysokoškolského studia vpříbuzných oborech apod.) rozhodne oprominutí přijímací zkoušky děkan."
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta architektury
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta chemická
Uznává SOČ u přijímaček: ano
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta podnikatelská
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta výtvarných umění
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta informačních technologií
Uznává SOČ u přijímaček: ano
viz. odkaz Článek 4, bod 1, část e
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta ekonomická
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pouze bonifikace
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta elektrotechnická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta filozofická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta pedagogická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta právnická
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta strojní
Uznává SOČ u přijímaček: ano
pouze bonifikace
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01

Fakulta zdravotnických studií
Uznává SOČ u přijímaček: ne
podrobnosti
Naposledy změněno: 2020-09-01 12:01:01