Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota F: elektrotechnika – informatika

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20265 Odpovědět
   katerina smickova
   Host

   Předseda poroty : Ing.Vítězslav Košťál, RWE Ostrava
   Členové poroty:
   Ing.Ladislav Hvizdák, SPŠEI Ostrava
   Ing.Pavel Vdovičík, OSVČ

  • #22712 Odpovědět
   Vítězslav Koštál
   Host

   Vážení soutěžící,
   ve čtvrtek 7.5. od 9 hodin proběhne hodnocení prací SOČ.

   V čase od 9.00 do 11.00 hodin se na tomto místě budou objevovat dotazy pro jednotlivé soutěžící v kategoriích elektrotechnika a informatika.
   Náhradní termín není.

   Tato korespondence se zobrazuje všem účastníkům, tzn. porotě i studentům.

   Přeji doufám v hladký průběh vyhodnocení a všem zúčastněným přeji hodně štěstí.

   Za porotu
   Vítězslav Koštál

  • #22911 Odpovědět
   Adam Hnida
   Host

   Dobrý den,
   jsem připraven na Vaše dotazy.

   S pozdravem,
   Adam Hnida, SPŠ Karviná

  • #22914 Odpovědět
   Vojtěch Tomala
   Host

   Dobrý den,
   jsem připraven na Vaše dotazy.

   S pozdravem,
   Vojtěch Tomala, SPŠ Karviná, Frézka plošných spojů

  • #22917 Odpovědět
   Dominik Liberda
   Host

   Dobrý den,
   jsem přítomen a připraven zodpovědět dotazy.

   Dominik Liberda

  • #22922 Odpovědět
   Jonáš Dej
   Host

   Dobrý den,
   já jsem taktéž přípraven na Vaše dotazy.
   S pozdravem,
   Jonáš Dej, Wichterlovo gymnázium

  • #22935 Odpovědět
   Michal Bravanský
   Host

   Dobrý den,
   jsem přítomen a připraven zodpovědět Vaše dotazy.

   S pozdravem
   Michal Bravanský

  • #22972 Odpovědět
   Vítězslav Koštál
   Host

   Dotazy na soutěžící:

   Obor: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace:

   20T10MH060904A MĚŘENÍ RIZIKOVÝCH VLASTNOSTÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ
   Kolik článků bylo použito pro jednotlivé testy (počty opakování) a proč bylo zvoleno jak bylo zvoleno zrovna toto množství/počet opakování?

   20T10JD200404A Jak přesně můžeme měřit čas?
   Zabýval jste se nějak, at už teoreticky, či prakticky zohlednění zpozdění synchronizačního signálu (at už vzdáleností od vysílače, nebo samotným zpracováním signálu v přístroji?

   20T10VT010800A Frézka DPS
   Bez dotazů.

   20T10DL100901A KVN Prediktor větvení
   strana 33, text:2. Sloučení dvou PHT znamená zdvojnásobení počtu konfliktů uvnitř nového PHT (sloučené komponenty se bijí o záznamy). Tento efekt měl naštěstí zanedbatelný vliv na přesnost díky tomu, že KVN prediktor je vůči konfliktům dost odolný.
   Dotaz:Čím je způsobena daná odolnost?


   Obor: 18. Informatika:

   20T18MB240403A Měj přehled: agregátor zpráv

   V práci zminujete odstranění „Stop Words“, nicméně při publikaci zprávy třeba a Twitter uvádíte i tato slova jako hashtagy – a obecně volené hashtagy ažtak nesouvisí s obsahem dané zprávy – co je podle vás příčinou?
   např.: zpráva:
   Na staveništi v Jižní Koreji vypukl požár, zemřelo nejméně 25 dělníků
   #ten #úřad #agentura
   či
   Maříková z SPD zřejmě unikne stíhání za přirovnání muslimů k invazivním druhům
   #by #poslankyně #rozhodnout

   Zvažoval jste případné využití RSS pro stažení základnícho informací o článku místo stahování kompletního článku?

   20T18AH071101A Desktopová hra v Unreal Engine 4
   Bez dotazů.

   20T18PS240700A Využití shlukové analýzy pro segmentaci dat
   Bez dotazů.

   20T18MB010900A Autocomplete MySQL dotazů
   Co vás vedlo k takto krátké prezentaci, proč jste se v ní nevěnoval např. popisu funkčosti podstaty práce a to samotného mechanismu doplnování MySQL?

  • #22983 Odpovědět
   Vítězslav Koštál
   Host

   Dotazy prosím zodpovědět do 11 hodiny zde, poté bychom se finálně poradili a v kolem 12 hodiny vyhlásili výsledky daných kategorií. V případě, že odpoví všichni tázaní dříve, provedeme zpracování dříve.

   Případné dotazy z vaší strany prosím pokládejte také zde, odpovíme dle možností.

   Děkuji všem za Váš čas.

  • #22993 Odpovědět
   Matyáš Boreček
   Host

   20T18MB010900A Autocomplete MySQL dotazů
   Přišlo mi to příliš složité a zdlouhavé nato, abych Vás tímto zatěžoval.
   Jsem si vědom, že v mé prezentaci, která nesplňuje 7-10 minutový rozmach, jenž byl po nás vyžadován, jsem poukázal pouze základní funkcionalitu a nijak zvláště ji nerozvíjel.

  • #23014 Odpovědět
   Michal Bravanský
   Host

   Dobrý den,
   děkuji porotě za dotazy.

   ● K získání stopwords jsem využíval Python knihovnu, která ale některé slova neobsahovala. Při spuštění programu jsem si toho všiml, chybějící stopwords jsem přidal do kolekce a tato chyba by se už neměla vyskytnout.

   ● V práci zmiňuji, že jsem se rozhodl pro parsování HTML, neboť jsem potřeboval vytvořit dostatečně velký korpus pro umělou inteligenci a to by s RSS zdroji nebylo možné. Momentálně ale pracuji na přechodu na RSS zdroje, protože jsou více spolehlivé.

   Michal Bravanský

  • #23065 Odpovědět
   Martina Hanusová
   Host

   Dobrý den,
   děkuji za Váš dotaz: 20T10MH060904A MĚŘENÍ RIZIKOVÝCH VLASTNOSTÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ. Kolik článků bylo použito pro jednotlivé testy (počty opakování) a proč bylo zvoleno, jak bylo zvoleno zrovna toto množství/počet opakování?
   Pro funkční ověření navržené instrumentace a měřících metodik bylo použito 10 typů Li-ion článků 18650, různých výrobců a různé konstrukce (ochranné obvody). Z každého typu byly zakoupeny 4 ks, po jednom pro zkoušku zkratem, zkoušku přebíjením a zkoušku ohřevem, jeden zůstával jako rezervní pro potřeby opakování zkoušky nebo pro dodatečné zkoušení (zkrat za zvýšené teploty). Uvědomuji si, že 1 ks na každou zkoušku od každého typu není reprezentativním počtem pro přesnou charakterizaci každého jednotlivého akumulátoru, ale cílem práce nebyla primárně charakterizace akumulátorů, ale ověření vhodnosti navržené instrumentace pro 3 metodiky zkoušení na co nejširším sortimentu vzorků. Větší počet vzorků při ceně jednoho akumulátoru okolo 200 Kč/ks by taky výrazně zatížil rozpočet této proof-of-concept studie. Přesto se domnívám, že i s jedním kusem od každého typu se podařilo získat velmi zajímavé výsledky, zejména v rozdílech chování skupin akumulátorů na zkrat (bez ochrany, s PTC a s PCM) a zjištění nefunkčnosti elektronických ochran akumulátorů proti namáhání ohřevem.
   Děkuji a těším se na případné doplňující dotazy.
   S pozdravem,
   Martina Hanusová

  • #23076 Odpovědět
   Pavel Vdovičík
   Host

   Dobrý den,
   děkuji za zodpovězení dotazu, považuji jej za adekvátní. Práce je velmi povedená.
   Dovolte ještě, prosím, doplňující dotaz: Jak vznikla vlastní idea/téma této práce? Odvinula se od stáže ve firmě a/nebo jste stáž hledala s ohledem na navržené téma?

   Děkuji,
   Pavel Vdovičík

  • #23098 Odpovědět
   Dominik Liberda
   Host

   20T10DL100901A KVN Prediktor větvení
   Jednak je tato odolnost způsobena tím, že výsledná predikce je spočítána ze 3, respektive 5 komponent – pokud v jedné (respektive ve dvou) z komponent dojde ke konfliktu, nevadí to, protože v dalších dvou (respektive třech) komponentách ke konfliktu nedošlo. Aby došlo k mispredikci, musí ke konfliktu dojít aspoň ve dvou (respektive ve třech) komponentách – a to se děje opravdu málo často.
   Jedná se tedy o určitou formu redundance. Měl jsem za to, že jsem tuto informaci do práce přidal, ale asi se ztratila v průběhu upravování práce – budu se na to muset podívat.

   Druhak je tato odolnost způsobena samotnou podstatou spojovaných PHT a dat, co jsou v nich uložená – obě PHT jsou stejného druhu (tj. spojeny jsou dvě Taken PHT, nebo dvě Not Taken PHT).
   Tato vlastnost je klíčová, jelikož v Taken PHT bývá zhruba 90+% záznamů přijato/Taken (z toho asi 80% záznamů je ve stavu Strongly taken, zbylých 10% je ve stavu weakly taken. Pouze zhruba zbylých 10% říká Weakly/Strongly Not taken) – obdobně to platí i pro Not Taken PHT. Díky tomu je počet konfliktů v PHT ještě před sloučením opravdu nízký (protože většina záznamů říká to samé/jsou v nich uložená stejné data). Na tomto principu funguje Bimode prediktor (z kterého jsem tento princip převzal).
   Pokud je tedy počet konfliktů ještě před sloučením nízký, tak po sloučení se počet konfliktů sice zdvojnásobí, ale dvakrát malé číslo je stále malé číslo.
   Kdybych sloučil Taken a Not Taken PHT, tak počet konfliktů exploduje, protože v těch PHT jsou doslova uložena opačná data – v jednom je 80% záznamů ve stavu Strongly Taken, v druhém je 80% záznamů ve stavu Strongly Not Taken.

   Pokud tedy spojíme tyto dvě vlastnosti – nízký počet konfliktů a fakt, že i když dojde ke konfliktu, tak to ještě nemusí znamenat mispredikci, tak dostaneme tu odolnost o které jsem v práci psal.

   Děkuji a rád zodpovím jakékoliv další dotazy.

  • #23102 Odpovědět
   Martina Hanusová
   Host

   Dobrý den,
   děkuji za pochvalu. Téma mi bylo zadáno jako samostatný úkol (studie ověření konceptu) na stáži ve firmě, která se chystá na uvedení na trh této přístrojové techniky. Výchozí nápad byl tedy jejich.
   Přeji hezký den,
   Martina Hanusová

  • #23153 Odpovědět
   Jonáš Dej
   Host

   Dobrý den,
   děkuji za otázku.
   Samotné zpoždění signálu, díky vzdálenosti od vysílače se odhaduje na více než 3 milisekundy na 1000 km ovšem největší odchylka přijímání je způsobena získáváním signálu pomocí nízkonákladového DCF77 modulu. Protože modul využívá pouze část signálu (amplitudově modulovaný) a je vyroben z nedokonalých součástek, dokáže určit začátek sekundy s nepřesností ± 0,1 s. Další nepřesnost vzniká ve fázi přeposílání impulzů. Ačkoliv samotný program v Arduinu je napsán tak, aby eliminoval zpoždění, velká odchylka vzniká i zde (pravděpodobně se bude pohybovat v řádu desetin sekund, záleží na počtu kmitů, které Arduino posílá). Čas, který potřebujeme na poslání, závisí také na výkonu mikrokontroléru Arduina. Pokud bychom chtěli tyto problémy eliminovat, museli bychom zakoupit kvalitnější DCF77 modul a výkonnější mikrokontrolér. Další možné řešení je opustit od kalibrování pomocí DCF77 signálu a přejít na např. NTP nebo GPS, což by ovšem mělo jak své výhody, tak nevýhody.
   Jonáš Dej

  • #23204 Odpovědět
   Vítězslav Koštál
   Host

   Dobrý den,
   děkujeme za váš čas a odpovědi, nyní se domluvíme na finálním pořadí a kolem 12 hodiny jej zde zveřejníme.

  • #23279 Odpovědět
   Vítězslav Koštál
   Host

   Dobrý den,
   předně ještě jednou děkuji za vaši účast a aktivitu v letošním lehce komplikovanějším ročníku SOČ. Pevně doufám, že s mnohými z Vás se setkáme i v dalších ročnících – snad již klasickou prezenční formou. Provedli jsme vyhodocení Vašich prací a prezentací a dospěli jsme k tomuto závěru:

   Pořadí v kategorii:

   10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

   1 – Martina Hanusová – 20T10MH060904A MĚŘENÍ RIZIKOVÝCH VLASTNOSTÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ
   2 – Dominik Liberda – 20T10DL100901A KVN Prediktor větvení
   3 – Vojtěch Tomala – 20T10VT010800A Frézka DPS
   4 – Jonáš Dej – 20T10JD200404A Jak přesně můžeme měřit čas?

   18. Informatika

   1 – Petr Stádník – 20T18PS240700A Využití shlukové analýzy pro segmentaci dat
   2 – Michal Bravanský – 20T18MB240403A Měj přehled: agregátor zpráv
   3 – Adam Hnida – 20T18AH071101A Desktopová hra v Unreal Engine 4
   4 – Matyáš Boreček – 20T18MB010900A Autocomplete MySQL dotazů

   Všem umístěným gratulujeme, prví místo znamená automatický postup do dalšího kola, obě práce z druhého místa doporučujeme k licitaci – o případném postupu budete informováni.

   Co se týče informací o předání diplomů a účastnických listů, či cen, všichni soutěžící održí email s instrukcemi od zástupce organizátorů.

   Porota: Vítězslav Košťál
   Ing.Ladislav Hvizdák
   Ing.Pavel Vdovičík

Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 vláken odpovědí
Odpověď na téma: Odpověď č. 22911 v Porota F: elektrotechnika – informatika
Informace o uživateli:
Storno