Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Moravskoslezský Porota E : strojírenství – stavebnictví

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20264 Odpovědět
   katerina smickova
   Host

   Předseda poroty : Ing.Oldřich Sucharda, Ph.D,VŠB TU
   Členové poroty:
   Ing.Jan Gebauer,Ph.D.,VŠB TU
   Ing.arch.Adam Guzdek,Ph.D, VUT Brno

  • #22729 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   ČASOVÝ HARMONOGRAM KRAJSKÉHO KOLA, KTERÉ SE KONÁ 7. 5. 2020
   9.00 – porotou vložení otázek pro soutěžící
   9.00 – 9.45 – soutěžící vypracují odpovědi a vloží na fórum
   9.45 – 10.00 – prostudování odpovědí, porada poroty
   do 12.00 – porota zapíše na fórum pořadí krajského kola

  • #22813 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Dobrý den,
   vítám Vás na obhajobách prací SOČ.
   Prosím soutěžící, aby potvrdili aktivní účast vložením krátkého komentáře.
   Např. ,,Dobrý den´´

  • #22815 Odpovědět
   Jakub Palowski
   Host

   Dobrý den, jsem přítomen.

  • #22816 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Soutěžní obor: 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
   Studenti: Ondřej Bradávka, Lenka Ausficírová
   Práce: Přestavba opavského bazénu na sportovní komplex

   Prezentace:
   https://www.youtube.com/watch?v=0PxK08q1Ekc

   Dotazy k práci:

   1) Co studenty vedlo k vybudování parkurového zázemí – je jich v Opavě nedostatek? Znáte nějaké v Opavě?
   2) Jakou funkci má skleněné obložení železobetonových sloupů? Jak je zajištěno čištění vzniklého meziprostoru?
   3) Jakou funkci mají v podzemním podlaží prostory v hloubce -5,000 sousedící s wellness?
   4) Jaká bude energetická náročnost objektu po přestavbě? Jaké opatření by, jste provedli/doporučili?

   Prosím soutěžící o zodpovězení dotazů do 9:45. Na dotazy můžete odpovědět také dříve.
   V případě potřeby napište, že potřebujete více času. Případně budou také položeny doplňující otázky.
   Obsah diskuze se zobrazuje studentům a porotě.

  • #22817 Odpovědět
   Ondřej Bradávka
   Host

   Dobrý den

  • #22822 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Soutěžní obor: 9. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
   Student: Jakub Palowski
   Práce: Návrh postupového střihadla

   Prezentace:
   https://youtu.be/_fSGxv2wCCQ

   Dotazy k práci:

   1) Jaká byla Vaše motivace k vytvoření práce? Byla práce pro někoho určena?
   2) Konzultoval jste s někým práci?
   3) Byla práce SOČ součástí nějakého předmětu? nebo výuka programu Solid Edge ST6?

   Prosím soutěžící o zodpovězení dotazů do 9:45. Na dotazy můžete odpovědět také dříve.
   V případě potřeby napište, že potřebujete více času. Případně budou také položeny doplňující otázky.
   Obsah diskuze se zobrazuje studentům a porotě.

  • #22825 Odpovědět
   Lenka Ausficírová
   Host

   Dobrý den

  • #22835 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Děkuji za reakci studentů, že se připojili aktivně. Budeme čekat na odpovědi.

  • #22941 Odpovědět
   Ondřej Bradávka
   Host

   1) Parkourové zázemí, jako takové, v Opavě chybí. Parkouristi si pouze mohou pronajmout gymnastickou halu, která pro ně nenabízí tolik možností.
   2) naším záměrem bylo vytvořit kontrast mezi čistým a špinavým prostředím prostoru. Wellness jsme umístli na vlastní sloupy, a tak pro něj původní nemají kontrukční význam. Rozhodli jsme se je ale přiznat právě pro posílení tohoto kontrastu. Technické provedení pro umožnění čištění by například mohlo být zajištění otevíratelnosti jedné ze skleněných tabulí u každého sloupu.
   3) Jak jsem již zmínil dříve, našim záměrem bylo vytvořit kontrast. Podlaha -5,000 je původní a rozhodli jsme se ji ponechat v surovém stavu, stejně jako okolní konstrukce v místnosti. Její funkce je tedy založena na vytvoření určitého dojmu návštěvníka.
   4) Předmětem naší práce bylo vytvoření ideového návrhu změny dispozice a využití objektu. Technickými záležitostmi jsme si příliš nezabývali. Ovšem jedna z možností, jak snížit energetickou náročnost z hlediska vytápění, je využití energie použité pro chlazení nedalekého zimního stadionu. Proto jsme hlavní technické zázemí v suterénu umístili na jihovýchodní stranu – co nejblíže k zimnímu stadionu. Další šance, jak pomoct energetické stránce věci, je také umístění fotovoltaických panelů na plochou střechu a tím využívat sluneční energie.
   Proveditelností těchto technických záležitostí by se dalo zabývat s dalších stupních projektové dokumentace.

  • #22942 Odpovědět
   Jakub Palowski
   Host

   1) Tato práce byla původně vytvořena jako práce maturitní, která pak prošla kompletní úpravou a doplněním dalších informací a výpočtů. Zároveň jsem tuto práci vytvořil s myšlenkou budoucnosti, protože bych rád toto střihadlo (po úpravě řešení nástřihového plánu) uvedl do provozu. Taktéž bych se chtěl prezentovat s tímto návrhem postupového střihadla na vysoké škole

   2) Ano, práci jsem konzultoval s panem Ing. Olegem Paszem, vždy to byly konzultace pouze kontrolní. Informace jsem čerpal především z knižních zdrojů, které jsem si vypůjčil ze školní knihovny. Z internetových zdrojů jsem téměř vůbec nečerpal, protože neobsahovaly to, co jsem potřeboval zjistit k tématu. Tato práce je čistě tvořena z mých získaných znalostí a myšlenek.

   3) Jelikož se v hodinách CAD systémů věnujeme zcela jiným projektům, tak tato práce byla čistě domácí, proto nijak nesouvisí se školní výukou. Z hodin CADu jsem měl dostatečné znalosti ke tvorbě této práce

   Děkuji Vám za dotazy

   Jakub Palowski

  • #22970 Odpovědět
   Ondřej Bradávka
   Host

   Pozn. k odpovědi č. 4) … využití tepelné energie, získané při chlazení zimního stadionu.

  • #22978 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Děkuji za odpovědí studentů Ondřej Bradávka a Lenka Ausficírová.

   K práci ,,Přestavba opavského bazénu na sportovní komplex´´ si dovoluji poznamenat, že po obsahové, technické tak i grafické stránce je na velmi vysoké úrovni srovnatelné se semestrálními pracemi na VS. Také vytvořená video prezentace je zpracována zajímavým způsobem. Pozitivní na práci SOČ je také, že řeší konkrétní lokalitu v Opavě.

  • #22989 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Děkuji také za odpovědi v dostatečném rozsahu studentovi: Jakub Palowski.

  • #22996 Odpovědět
   Ondřej Bradávka
   Host

   Děkujeme za pozitivní reakci. Těší nás, že je naše práce kladně oceněna.

  • #22998 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Vyhlášení výsledků bude v 10:10.

  • #23046 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Vážení studenti,
   děkujeme za vaši účast v krajském kole soutěže SOČ 2020.

   Jsme rádi, že jste se zúčastnili soutěže SOČ v letošních nezvyklých a obtížných podmínkách.
   Porota ocenila vaši iniciativu a sestavila pořadí.
   Přejeme mnoho úspěchů v celostátním kole soutěže SOČ.

   Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Moravskoslezském kraji:

   Soutěžní obor č. 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů
   1. Místo, postup do celostátního kola
   Studenti: Ondřej Bradávka, Lenka Ausficírová
   Práce: Přestavba opavského bazénu na sportovní komplex

   Soutěžní obor: 9. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
   1. Místo, postup do celostátního kola
   Student: Jakub Palowski
   Práce: Návrh postupového střihadla

   Předpokládám, že další pokyny k prezentaci a obhajobě v celostátním kole dostanete brzo od organizátorů.
   Rád bych také poděkoval celé porotě za aktivní přístup a přípravu dotazů.

  • #23048 Odpovědět
   Oldřich Sucharda
   Host

   Přeji pěkný zbytek dne.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 17 vláken odpovědí
Odpověď na téma: Porota E : strojírenství – stavebnictví
Informace o uživateli: