Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #27137 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   Mgr. Josef Hotový – člen krajské komise SOČ – Safari park Dvůr Králové

   Členové poroty:
   Mgr. Jiří Hotový – Povodí Labe
   Mgr. Kateřina Hotová Svádová Ph.D. – odborník v oblasti zoologie, etologie, ekologie a evoluční biologie

  • #27235 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   4 Dominik Brož
   Incidence a následky úrazů spojených s populárními sporty v Pardubicích a jejich možná prevence
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Jak si myslíte, že mohl ovlivnit věk sportovců množství jejich zranění?
   2. otázka – Můžete nám přiblížit, co je uvedeno v lékařských řádech (medical codes) a jakým způsobem to může předcházet úrazům? Myslíte si, že by existence těchto řádů mohla snížit četnost úrazů například u dostihového sportu na úroveň fotbalu?

   • #27287 Odpovědět
    Dominik Brož
    Host

    Dobrý den,

    otázka 1 – Jak si myslíte, že mohl ovlivnit věk sportovců množství jejich zranění?
    Je dáno, že se stoupajícím věkem stoupá incidence zranění z důvodu obecně stárnutí organismu. Sportovcům s vyšším věkem se zhoršují smysly, prodlužuje se čas reakce na podmět, ztrácí svalovou hmotu, prodlužuje se doba regenerace a probíhají hormonální změny.

    otázka 2 – Můžete nám přiblížit, co je uvedeno v lékařských řádech (medical codes) a jakým způsobem to může předcházet úrazům? Myslíte si, že by existence těchto řádů mohla snížit četnost úrazů například u dostihového sportu na úroveň fotbalu?

    Lékařské řády stanovují podmínky pro udělení licence sportovci, díky tomu se předchází například syndromu náhlé smrti sportovce. Tedy je potřeba, aby sportovec byl vyšetřen sportovním lékařem a byl shledán schopným vykonávat daný sport na vrcholové úrovni. Zároveň je v lékařských řádech uveden postup při zranění sportovce a systém jeho návratu do plné sportovní aktivity. Lékařské řády také stanovují potřebné lékařské a zdravotnické zabezpečení na sportovních akcích (počet lékařů, počet zdravotnického personálu, počet a výbava sanitních vozů, počet a vybavení lékařských místností tzv. „ošetřoven“, zabezpečení na trati/sportovišti – nafukovací mantinely, nové tzv. „bezpečné“ překážky pro dostihový sport,…). Nadále se lékařské řády zabývají antidopingovou kontrolou.
    Existence lékařských řádů pro dostihový sport by určitě snížila incidenci zranění u žokejů, ovšem ne na úroveň fotbalu. Toto je dáno charakterem sportu, kdy je jasné, že dostihový sport, kde žokejovi hrozí pád z vysoké výšky a zároveň velké rychlosti, nelze srovnávat s fotbalem, který se neodehrává v takové rychlosti a charakter tohoto sportu není tak rizikový.

  • #27236 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   4 Anna Porkertová
   Teritoriální chování střízlíka obecného během podzimního tahu a zimování v městském prostředí Hradce Králové
   Biskupské gymnázium Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Jak by prakticky mohly vypadat biokoridory ve městech? Alespoň z hlediska střízlíků.
   2. otázka – Jsou pro střízlíky důležité stromy? S čím může eventuálně korelovat pokryvnost stromů?

  • #27237 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   4 Barbora Kopecká
   Barevné vnímání želv
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Kolikrát jste opakovala jeden typ pokusu s jedním daným jedincem? Proč jsou v tabulkách uvedeny pouze nejrychlejší reakční časy a ne frekvence výběru jednotlivých typů potravy?
   2. otázka – Nenalezli jsme v práci informaci o tom, čím přesně jsou obvykle želvy použité v pokusech krmeny. Jakou roli mohla v experimentech hrát potrava, na kterou jsou želvy zvyklé?

   • #27299 Odpovědět
    Barbora Kopecká
    Host

    1. otázka – Pokusy u jednotlivých jedinců jsem opakovala 3krát – 5krát v závislosti na tom, jak jednotlivci spolupracovali. Pouze nejrychlejší reakční časy jsem uváděla z toho důvodu, protože nakonec většinou každá želva sní veškerou nabízenou potravu. Také jsem chtěla, aby tabulky byly co nejvíce přehledné a obsahovaly nejdůležitější informace.
    2. otázka – Nabízela jsem jedlou potravu, kterou naše želvy dobře znají. Co se týče fiktivní potravy, tu jsem přizpůsobila, jak už barvou či vůní, taktéž jim známé potravě.

  • #27238 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   4 Magda Králíčková, Aneta Stöhwasserová, Milan Ulrich
   Jedovaté dřeviny v okolí dětských hřišť
   Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové, Orlické nábřeží, 356/1, 500 03 Hradec Králové 3

   1. otázka – Na základě jakého kritéria jste rozdělovali dřeviny v okolí dětských hřišť na keře a stromy?
   2. otázka – Domníváte se, že všechny jedovaté dřeviny, které jste nalezli v okolí dětských hřišť, představují pro děti reálné riziko? (Pokud ne, pokuste se dřeviny rozdělit podle tohoto kritéria)

   • #27286 Odpovědět
    Aneta Stöhwasserová, Magda Králíčková, Milan Ulrich
    Host

    Dobrý den,

    Zde přikládáme odpovědi k otázkám.

    1. Keře a stromy jsme rozdělovali jak podle odborné literatury, tak podle morfologických znaků dané dřeviny. Což znamená, že pokud se dřevina větvila hned u země (neměla žádný hlavní kmen), tak jsme ji považovali za keř. Pokud dřevina měla hlavní kmen a rozvětvenou část (korunu), tak jsme ji považovali za strom.

    2. Naše práce se zabývala především dětmi a děti mají nižší imunitu než dospělý jedinec. Takže ano, myslíme si, že všechny dřeviny, které jsme uvedly v naší práci, představují reálné riziko pro děti. Také záleží na tom, jaké množství by jedinec pozřel a jak atraktivní může být jedovatá část dřeviny pro děti (např. pámelník bílý má jedovaté bílé bobule, se kterými si děti rády hrají). Ale kdybychom měli rozdělit jedovaté dřeviny na kategorie, tak bychom je rozdělili asi následovně:

    – Mírně jedovaté – Tyto dřeviny vyvolávají pouze podráždění nebo alergickou reakci. Otravy se většinou nevyskytují, ale záleží na tom, jestli je rostlina pozřena a v jakém množství. Lékařská pomoc není většinou nutná (například dřišťál obecný/Thunbergův, řešetlák počistivý, ptačí zob obecný …)

    – Jedovaté – U těchto dřevin se po jejich pozření mohou vyskytnout horečky, průjmy, křeče, zvracení a především otravy. Lékařská pomoc je nezbytná, avšak tyto otravy většinou nejsou smrtelné. (například pámelník bílý, střemcha obecná, skalník rozprostřený, kalina obecná, …)

    – Prudce jedovaté – Pozření těchto dřevin může mít i smrtelné následky. Projevem mohou být krvavé průjmy a zvracení, silné křeče, bezvědomí, zvýšení krevního tlaku a tepu a celková slabost. Lékařská pomoc je nezbytná. (například tis červený, brslen evropský, jalovec chvojka, …)

    Jednotlivé toxické látky a jejich dopady na zdraví lidí určitých jedovatých dřevin jsou detailně popsané v naší práci.

    Přejeme hezký den,

    Stöhwasserová, Králíčková, Ulrich

  • #27244 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   7 Karolína Luxová
   Zhodnocení inseminačních dávek kanců
   Střední odborná škola veterinární, Přažská třída 68/18, 500 04 Kukleny

   1. otázka – Uveďte stručně (v bodech) co bylo cílem vaší práce a k jakým závěrům jste došla.
   2. otázka – Myslíte si, že jsou mezi použitými ředidly rozdíly? Navrhněte experiment, který by vliv různých ředidel otestoval.

   • #27285 Odpovědět
    Karolína Luxová
    Host

    1:
    Cíl: Naučit se zacházet se spermioanalyzátorem a programem SCA – vědomosti a zkušenosti předat učitelům ve škole.Zmapovat nejčastěji se objevující morfologicky abnormální spermie (MAS). Porovnat ředidla VIP 3 a BIO PIG.
    Závěr: Naučila jsem se zacházet se spermioanalyzátorem a programem SCA. Své zkušenosti jsem předala učitelům ve škole.Zmapovala jsem nejčastěji se objevující MAS – smyčka, distální a proximální protoplazmatická kapénka.Porovnala jsem ředidla VIP 3 a BIO PIG a zjistila, že za použití ředidla VIP 3 se v inseminační dávce vyskytuje větší procento pohyblivějších a rychlejších spermií.

    2:
    Ano.Myslím si, že ačkoli se výsledky liší pouze o pár procent, tak jejich vliv na inseminační dávku je odlišný. Jejich složení není naprosto totožné, tudíž nemají stejné vlastnosti a stejný vliv na inseminační dávku. Další možností jak porovat tato krátkodobá ředidla by byla nainseminovat určitý počet prasniček inseminační dávkou vyrobenou ve stejných podmínkách, pouze za použití odlišných ředidel. Inseminovalo by se třídenní inseminační dávkou ( jelikož krátkodobá ředidla slouží k uchování spermatu na tři dny, schopnost oplození postupně klesá až vymizí úplně) a porovnávala by se úroveň prasení, počet selat ve vrhu a počet mrtvých a přeživších selat.Inseminační dávky by byly uskladněny ve stejných podmínkách a inseminované prasničky by musely mít stejné podmínky, resp. stejný věk, stejnou výživu, stejný způsob chovu, stejný zdravotní stav atd., aby se eliminovaly rozdíly mezi jednotlivými prasničkami.

  • #27245 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   8 Eliška Rejchrtová
   Problematika umělého zasněžování ve vybraných lokalitách Královéhradeckého kraje
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Považujete z metodického hlediska za vhodné ptát se na vlivy technického zasněžování provozovatele skiareálů, kteří jsou na zasněžování přímo ekonomicky závislí? Myslíte si, že jsou tito lidé schopni posoudit případný negativní vliv vlastní činnosti na přírodu?

   • #27300 Odpovědět
    Eliška Rejchrtová
    Host

    Dobrý den,
    1. Dle mého názoru mi přišlo správné se v rámci dotazníku provozovatelů jednotlivých ski areálů na tuto otázku zeptat, jelikož nikdo jiný nezná dané lokality areálu, tak dobře. Nicméně je mi jasné, že vzhledem k tomu, že jsou na této aktivitě ekonomicky závislí, jejich odpovědi nejspíše nemusí být zcela upřímné. Tito lidé jsou částečně jistě schopni posoudit negativní vliv na životní prostředí. Pro komplexnost, mi přišlo správné, položit stejnou otázku i zástupkyni státní ochrany životního prostředí.

  • #27289 Odpovědět
   Anna Porkertová
   Host

   1. otázka – Biokoridory střízlíků ve městech by měly být keřové linie, pod kterými střízlíci naleznou potravu i úkryt. Délka keřové linie se pohybovala od 30 až do více než 1500 metrů, ale její důležitost pro frekvenci výskytu střízlíka se neprokázala. Zato izolace keřových ploch má zřejmě veliký význam. Frekvence výskytu střízlíka se snižovala s větší vzdáleností od jiných keřových ploch. Pokud je biokoridor přerušen pouze na krátkou vzdálenost několika metrů (například chodník nebo nefrekventovaná ulice), střízlík je nejspíš schopný tuto vzdálenost překonat, pokud se ale bude keřový porost nacházet například uprostřed velké travnaté nebo zpevněné plochy, střízlík si tento bod s velkou pravděpodobností nevybere. Keřové linie nejčastěji tvořily živé ploty, okrasné keře a porost okolo břehů, ale jednoznačnou preferenci střízlíka k určitému druhu jsem nezjistila.

   2. otázka – Z mých výsledků je zřejmé, že stromy jsou pro střízlíky důležité. Bylo to ale velmi překvapivé zjištění, protože střízlíci se většinou zdržují u země. Stromy jim tedy nejspíše neslouží jako úkryt, ale naleznou pod nimi stín, menší sněhovou pokrývku, vlhkou půdu, byliny a keře nebo také opadané listí. V tomto prostředí může střízlík zřejmě nalézt více potravy.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 4, 7, 8
Informace o uživateli: