Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 12, 14

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #27144 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   Mgr. Alena Knotková – katedra pedagogiky, pedagogika volného času – lektor UHK Hradec Králové

   Členové poroty:
   Mgr. Karolína Smetanová – psycholog – Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
   Mgr. Tereza Koliášová, Ph.D. – PdF – Ústav primární, preprimární a spec. pedagogiky

  • #27247 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   12 Daniela Častvajová
   Pracovní sešit znakového jazyka pro první stupeň základních škol
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Proč jste zvolila tuto podobu pracovního sešitu? (tím se myslí zejména fotografie znaků ČZJ)

   • #27268 Odpovědět
    Daniela Častvajová
    Host

    Dobrý den, nad zobrazením znaků jsem váhala, jakou metodu použít. Věděla jsem ale, že sešit nechci v elektronické podobě, ale v podobě papírové – tudíž jsem vyřadila všechny elektronické podoby znaků (videa, krátké snímky,…). Poté jsem uvažovala nad dvěma možnostmi, které mi přišly jako ty nejlepší. Byly to fotografie nebo kreslené ilustrace. Nakonec jsem zvolila fotografie slovíček, kvůli přesnosti této metody.
    Děkuji a přeji hezký den, Daniela Častvajová

  • #27249 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   14 Martina Ettelová
   Stalking
   Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Komenského 234, 50003 Hradec Králové

   Otázky nejsou zadány.

  • #27250 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   14 Markéta Mourková
   Úpravy povinné četby
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Jak byste navrhovala motivovat studenty k četbě?
   2. otázka – Cílem Vaší práce bylo zjistit, zda je potřeba nějaké změny, popřípadě o jakou změnu konkrétně by se mělo jednat. Zmiňujete, že většina pedagogů vnímá změnu jako potřebnou. V práci také uvádíte, že školy mohou upravovat seznam povinné četby. V čem tedy spatřujete důvod, proč ke změnám v povinné četbě nedochází?

   • #27270 Odpovědět
    Markéta Mourková
    Host

    1. otázka – To záleží na povaze třídy a samotného každého studenta. Pro některé studenty jako motivace stačí pedagog sám o sobě jakožto vzor, někteří se bohužel jinak než skrz testy a známky motivovat nedají. Obecně si ale myslím, že dobrou motivacíí mohou být například filmová zpracování knih, které si poté studenti přečtou, nebo dobrá zkušenost s již přečtenou knihou, to je dle mého názoru motivace nejhodnotnější. Proto ve své práci také zmiňuji a navrhuji zpracování dobrovolných testů pro žáky, které by je na dílo jim blízké navedly.

    2. otázka – Důvod spatřuji především ve velikosti a plošnosti potřebných změn a v již navyklém „starém“ systému pedagogů. Kýžených změn by bylo potřeba udělat velké množství, již zmíněné úpravy seznamu literatury jsou pro pedagogy časově velmi náročné, natož měnit celý svůj systém výuky, nebo vymýšlet úplně nový. Často se pedagog těmto změnám ani přizpůsobit nechce, protože má dojem, že takto koncipovaná výuka funguje, což tak opravdu může být. Myslím si, že kdyby měli vyučující možnost tento úkol někomu předat, kdyby existovala pracovní pozice ve školství, která by se úpravami jak seznamu literatury, tak například stylu výuky, zabývala, změny by proběhly mnohem rychleji.

  • #27251 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   14 Kateřina Horská
   Polytechnická výchova na malotřídní škole
   Sion High School, Na Kotli, 500 09 Hradec Králové

   1. otázka – Navrhněte, jak lze pracovní a technické dovednosti dětí rozvíjet i v běžném režimu MŠ. (tzn. kromě speciálních kroužků, projektových dní apod.)
   2. otázka – V čem spatřujete přínos Vaší práce? Co považujete za inovativní?

  • #27252 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   14 Karolína Vlčková
   Zvládání stresu u studentů gymnázií
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Máte nějakou zpětnou vazbu k modelovému plánu?
   2. otázka – Ve své práci velmi obratně a přirozeně pracujete se spirituálními a náboženskými pojmy, které nepatří do našeho kulturního rámce. Jak reagují a rozumí Vaši vrstevníci těmto pojmům z náboženské a spirituální oblasti? Pojmům jako je jóga, meditace, ásána, afirmace ?

   • #27284 Odpovědět
    Karolína Vlčková
    Host

    1.otázka-Na začátku psaní práce jsem přemýšlela, jestli by nebylo vhodné tento modelový plán několika studentům předložit a vyzkoušet na nich tedy, do jaké míry je skutečně ke zvládání stresu vhodný. Svůj plán jsem posléze zavrhla, protože jsem v praktické části své práce již uvedla a popsala výsledky získané z dotazníkového šetření a pro případná shrnutí práce studentů s modelovým plánem od studentů už zde nezbýval prostor.

    K modelovému plánu zvládání stresu u studentů gymnázií momentálně tedy bohužel žádnou zpětnou vazbu nemám, zatím je jeho předpokládaným účelem, aby posloužil spíše jako návod pro studenty, kteří by měli o zvládání stresu zájem. Výzkum ohlasů na práci s modelovým plánem u konkrétních studentů považuji za další případnou možnost rozšíření své práce.

    Na tuto otázku bych aktuálně mohla uvést jen své vlastní zkušenosti se zařazením uvedených technik zvládání stresu do všedního dne.

    2.otázka- Tyto pojmy jsem do obsahu své práce zařadila proto, že jsem se o osobnostně-rozvojová a spirituální témata sama již několik let zajímala, zabývala se jimi a často jsem o nich slyšela (několikaletá účast na volnočasovém kroužku s duchovní tematikou-Klub indigových dětí, seminář Silvovy metody, několikaletá účast na kurzech jogy, meditační semináře aj.).

    Přišlo mi přínosné a zajímavé uvést ve své práci i tyto pojmy, protože některé z nich nebývají v příručkách zvládání stresu uvedeny v takové míře, a jedná se tedy mnohdy o „nové“ obohacující pojmy, které mohou zaujmout a rozšířit studentům jejich obzory nejen ohledně problematiky zvládání stresu.

    Co se týče samotné odpovědi na tuto otázku, řekla bych, že je naprosto individuální, jak moji vrstevníci tyto pojmy vnímají a jak na ně reagují. Záleží to především na tom, zda mají nějaké předchozí zkušenosti s těmito spirituálními, a popřípadě náboženskými tématy, nebo mají o těchto pojmech alespoň nějaké povědomí.

    Všeobecně mohou být tyto výrazy pro mé vrstevníky neznámé a nezvyklé, ale vzhledem k dnešní možnosti vyhledat si potřebné vysvětlení nebo ukázky na internetu, bych jejich uvedení nepovažovala za překážku v porozumění mé práci

  • #27253 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   14 Katka Besedová
   Sebevražedné jednání u dětí a mladistvých
   Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 50003 Hradec Králové 3

   1. otázka – V práci si kladete za cíl zjistit, jakou roli mají sociální média v dopadu na sebevražedné jednání dětí a mladistvých. Respondenti, kterých jste se dotazovala na tuto otázku, odpověděli spíše záporně – že sociální média nemají vliv. Pracovníci linky bezpečí a někteří z respondentů státních orgánů se k tomuto problému ale vyjádřili odlišně. Jak si tuto diverzitu v odpovědích vysvětlujete?
   2. otázka – Co jste zjistila během výzkumu o sebevražedném jednání dětí?

   • #27298 Odpovědět
    Katka Besedová
    Host

    Dobrý den, vážená poroto,

    níže posílám odpovědi na Vaše otázky.

    1. otázka – V práci si kladete za cíl zjistit, jakou roli mají sociální média v dopadu na sebevražedné jednání dětí a mladistvých. Respondenti, kterých jste se dotazovala na tuto otázku, odpověděli spíše záporně – že sociální média nemají vliv. Pracovníci linky bezpečí a někteří z respondentů státních orgánů se k tomuto problému ale vyjádřili odlišně. Jak si tuto diverzitu v odpovědích vysvětlujete?

    Tuto diverzitu si vysvětluji tím, že mladiství si většinou neuvědomují, že jsou něčím ovlivňováni, protože to berou jako každodenní složku jejich života, a ne jako něco, co by mohlo jejich chování výrazně ovlivnit. Z pohledu odborníků je odpověď odlišná podle mého názoru z toho důvodu, že s danými dětmi a mladistvými pracují a vidí, že byli sociálními médii ovlivněni. Odborníci mají větší zkušenosti a mají možnost porovnání s ostatními pacienty.

    2. otázka – Co jste zjistila během výzkumu o sebevražedném jednání dětí?

    Konkrétní výsledky jsem sepsala v empirické části mé práce spolu s jejich vyhodnocením a okomentováním. To, co jsem sama osobně zjistila a co mě velmi překvapilo je fakt, že sebevražedné sklony u dětí a mladistvých jsou velkým problémem společnosti, jelikož nejsou tak vzácné, jak jsem si do té doby myslela. Během mého výzkumu jsem zjistila také to, že sebevražedné pokusy provádí mnoho dětí a mladistvých nejvíce z důvodu stresové situace. Dále jsem vyhodnotila, že intoxikace medikamenty je nejčastější způsob pro provedení sebevražedného pokusu. V rámci následnou péče jsou nejčastěji voleny lůžková péče a individuální terapie. V neposlední řadě jsem přišla také na to, že následná psychoterapie má pozitivní vliv na děti a mladiství se sebevražednými sklony, protože více jak polovina respondentů zvolila odpověď, že stále mají sebevražedné myšlenky, ale už by se spíše o sebevraždu nepokusili. Tento fakt se nabízí odůvodnit tím, že práce s psychikou člověka je dlouhodobá.

    Hezký den,
    Katka Besedová

  • #27266 Odpovědět
   Daniela Častvajová
   Host

   Dobrý den, nad zobrazením znaků jsem váhala, jakou metodu použít. Věděla jsem ale, že sešit nechci v elektronické podobě, ale v podobě papírové – tudíž jsem vyřadila všechny elektronické podoby znaků (videa, krátké snímky,…). Poté jsem uvažovala nad dvěma možnostmi, které mi přišly jako ty nejlepší. Byly to fotografie nebo kreslené ilustrace. Nakonec jsem zvolila fotografie slovíček, kvůli přesnosti této metody.
   Děkuji a přeji hezký den, Daniela Častvajová

  • #27269 Odpovědět
   Markéta Mourková
   Host

   1. otázka – To záleží na povaze třídy a samotného každého studenta. Pro některé studenty jako motivace stačí pedagog sám o sobě jakožto vzor, někteří se bohužel jinak než skrz testy a známky motivovat nedají. Obecně si ale myslím, že dobrou motivacíí mohou být například filmová zpracování knih, které si poté studenti přečtou, nebo dobrá zkušenost s již přečtenou knihou, to je dle mého názoru motivace nejhodnotnější. Proto ve své práci také zmiňuji a navrhuji zpracování dobrovolných testů pro žáky, které by je na dílo jim blízké navedly.

   2. otázka – Důvod spatřuji především ve velikosti a plošnosti potřebných změn a v již navyklém „starém“ systému pedagogů. Kýžených změn by bylo potřeba udělat velké množství, již zmíněné úpravy seznamu literatury jsou pro pedagogy časově velmi náročné, natož měnit celý svůj systém výuky, nebo vymýšlet úplně nový. Často se pedagog těmto změnám ani přizpůsobit nechce, protože má dojem, že takto koncipovaná výuka funguje, což tak opravdu může být. Myslím si, že kdyby měli vyučující možnost tento úkol někomu předat, kdyby existovala pracovní pozice ve školství, která by se úpravami jak seznamu literatury, tak například stylu výuky, zabývala, změny by proběhly mnohem rychleji.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 8 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 12, 14
Informace o uživateli: