Hlavní stránka Fóra Obhajoby 2021 – Královéhradecký kraj 43 – kraj KHK – obory 1, 2, 13

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #27139 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D. – děkan Přírodovědecké fakulty UHK

   Členové poroty:
   doc. RNDr. Štěpán Hubálovský Ph.D. – vedoucí katedry kybernetiky UHK
   Mgr. Ing. Miluše Matějcová – projektový manažer – Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

  • #27228 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   1 Vojtěch Kloud
   Rozšíření derivace pomocí teorie stability
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   Otázky nejsou zadány.

  • #27229 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   2 Ronald Christopher Siddall
   Zjištění závislosti indexu lomu na koncentraci cukru pomocí laserového ukazovátka a hranolu
   Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí, 325, 541 01 Trutnov

   Otázky nejsou zadány.

  • #27230 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   2 Michal Madurkay
   Balistika
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové

   Otázky nejsou zadány.

  • #27231 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   2 Dominik Veselý
   Měření vybraných fyzikálních vlastností pevných látek
   První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova, 875, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Popište, jak jste realizoval měření teplotní roztažnosti chalkogenidových skel, čím toto měření charakteristické?
   2. otázka – Hodláte se dále zabývat vlastnostmi pevných látek?

   • #27303 Odpovědět
    Dominik Veselý
    Host

    1. Měření teplotní délkové roztažnosti chalkogenidových skel probíhalo stejně jako v případě hliníku. Tedy opět byl použit TMA, vzorky byly zváženy na analytických vahách a postupně vloženy do přístroje, kde se zvolil vhodný program. Po dokončení měření se vše upravilo ve speciálním softwaru a zároveň vyneslo do excelu, kde jsme se postupně dostávali k hodnotám chtěné teplotní délkové roztažnosti + se na konec provedla zmiňovaná korekce na hliník. Zároveň jsem v práci uvedl i směrodatnou odchylku, tedy přesnost měření nikoliv správnost, protože jsme žádné ,,správné“ hodnoty neměli. Toto měření je charakteristické právě korekcí na zvolený standard (hliník). Korekce se provádí tak, že se hodnoty roztažnosti neznáme látky získané dříve popsaným způsobem vynásobí kalibrační konstantou. Je důležité zmínit, že pro každý teplotní interval je tato konstanta jiná. Hodnoty kalibračních konstant se získají porovnáním hodnot teplotních roztažností hliníkového standardu určených na daném přístroji s tabelovanými hodnotami.

    2.Tuto práci považuji za ukončenou a nadále bych se chtěl věnovat jiným tématům.

  • #27232 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   2 Matyáš Háze
   Zařízení k nabíjení a rychlému vybíjení kondenzátorů
   Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, 547 01 Náchod

   1. otázka – Popište princip funkčnosti „metače kroužků“, „cívkového děla“ a „trhače lahví“.
   2. otázka – Hodláte se dále zabývat „vývojem“ podobných zařízení

   • #27304 Odpovědět
    Matyáš Háze
    Host

    Dobrý den, velmi se omlouvám, spletl jsem si datum a myslel, že obhajoba se bude konat zítra 28.4.

    1)
    Princip metače kroužků: Při průchodu elektrického proudu cívkou s jádrem, se kolem cívky vytvoří proměnné magnetické pole. V kroužku se indukuje proud opačného směru. Podle Ampérova zákona síly působící na dva rovnoběžné vodiče, při průchodu proudu opačného směru, se začnou oba vodiče, v našem případě kroužek a cívka vzájemně odpuzovat.

    Princip cívkového děla: Při průchodu elektrického proudu cívkou, se kolem cívky vytvoří magnetické pole, které začne vtahovat feromagnetický projektil do svého středu. Při průchodu projektilu středem cívky musí být kondenzátory vybité, aby kondenzátor nebyl magnetickou silou naopak brzděn.

    Princip trhání lahví: V láhvi od vína jsou vloženy dvě měděné elektrody, které jsou na konci omotané alobalem. Při průchodu elektrického proudu se alobal okamžitě vypaří a vzniklé plyny vytvoří tlak, který zvýší tlak v kapalině a roztrhá láhev

    2)
    Toto zařízení je pro mě vrchol, kterého jsem chtěl v tomto odvětví a problematice dosáhnout.

    Ještě jednou se omlouvám a doufám, že jsem nezpůsobil nějaké problémy s hodnocením.
    S pozdravem Matyáš Háze

  • #27248 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   13 Kristýna Halamková
   Branding a vizuální styl
   První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Na základě čeho jste vybírala vzorek firem do Vaší práce?

   • #27280 Odpovědět
    Kristýna Halamková
    Host

    Dobrý den,
    Firmy jsem vybírala podle několika kritérií.

    Prvním kritériem bylo vybrat firmy takové, aby zasahovaly do co nejvíce rozmanitých průmyslových odvětví (technický, nápojářský, sportovní, módní, hudební a strojírenský průmysl). Takto jsem postupovala kvůli tomu, abych získala výsledky, které budou aplikovatelné do generálního prostředí a budou platit obecně.

    Druhým kritériem byl nadnárodní faktor firem, který šel ruku v ruce s jejich úspěšností na mezinárodním trhu.

    Dalším kritériem, kterým jsem podrobila firmy, byla dostupnost jejich služeb v České republice. Všechny zkoumané firmy jsou v Česku známé a svým vizuálním stylem ikonické. Díky přidání tohoto kritéria věřím, že se čtenářům podaří lépe ztotožnit s firmou a vidět veškeré vizuální podobnosti, které mezi sebou firmy mají. Stejně tak i pro mě, jako autora, byla díky tomu práce s firmami jednodušší.

    Pokud jsem váhala při výběru mezi dvěma firmami ve stejném odvětví, rozhodovala v krajním případě vizuální odlišnost vůči již vybraným firmám.

    S pozdravem,
    Kristýna Halamková

Aktuálně je na stránce zobrazeno 6 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 43 – kraj KHK – obory 1, 2, 13
Informace o uživateli: