Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Ústecký 42 – okres Litoměřice – obor 3

 • This topic is empty.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (z celkem 37)
 • Autor
  Příspěvky
 • #20044 Reply
  Markéta Jechová
  Host

  Obhajoby oboru 3. chemie

  Složení poroty:
  RNDr. Aurélie Pekařová (předsedkyně)
  Mgr. Markéta Jechová
  Mgr. Petr Bašus

  #20072 Reply
  Mgr. Markéta Jechová
  Host

  Práce č. 1
  Regina Müllerová (Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice) -Hydrolýza sacharózy při přípravě pampeliškového medu
  Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=MFsOyOGa9iA&feature=youtu.be
  Otázky poroty:
  RNDr. Aurélie Pekařová
  1) Vysvětlete pojem invertáza – podstata hydrolýzy sacharózy
  2) Jak jste počítala odezvové faktory pro jednotlivé sacharidy?
  3) Rozeberte vybraný elektroforeogram z kvalitativního i kvantitativního hlediska.
  4) Zhodnoťte způsoby ovlivnění konc. glukosy v krvi.

  Mgr. Markéta Jechová

  1. Kde by mohly být výsledky Vašeho výzkumu dále využity?
  2. Co bylo hlavním podnětem pro výběr Vašeho tématu?
  3. Jak dlouho jste na výzkumu pracovala?

  Mgr. Petr Bašus

  1. Pochopil jsem jako laik dobře, že u včel máme kvalitu medu „zaručenou“, zatímco u pampeliškového vše závisí na subjektivních i objektivních faktorech?
  2. Jak je časově náročné vyrobit pampeliškový med? Pochopil jsem správně, že na výrobu 250 ml medu je třeba 75 květů pampelišky a čtvrt kila cukru?
  3. Proč jste se rozhodla kapitolu na str. 37 nazvat použitá literatura, když odkazy zjevně ukazují i na internetové a jiné zdroje?

  Obhajoba Vaší práce bude probíhat dne 2. dubna od 8:30 do 9:30 hodin. Těšíme se na Vaše odpovědi.

  #20073 Reply
  Mgr. Markéta Jechová
  Host

  Práce č. 2
  Kristýna Pokorná (Gymnázium Roudnice nad Labem) – Využití hybridních guanidinátových ligandů pro přípravu katalyzátorů a luminiscenčních materiálů
  Video s obhajobou: https://www.youtube.com/watch?v=skzQL8PLhBs&feature=youtu.be
  Otázky poroty:
  RNDr. Aurélie Pekařová
  1. Jaké je praktické využití Vámi připravených sloučenin?
  2. Který z ligandů způsobuje luminiscenční vlastnosti látek A3 a B3?
  3. U amidových komplexů ligandu A zmiňujete odlišnost v komplexu titanu, byly zde nějaké rozdíly v přípravě tohoto komplexu v porovnání s komplexy zirkonia hafnia.
  4. Jaká je vzájemná souvislost a návaznost Vaší nynější a loňské práce SOČ?
  Mgr. Petr Bašus
  1. Jak dlouho se věnujete takto vysoce specializované chemii?
  2. Jako naprostý laik jsem většině textu ani videoprezentace, přiznám se upřímně, nerozuměl. Byla byste schopná mi v 5-10 větách říci naprosto polopaticky, co bylo „objevem“ práce?
  3. Na str. 55 nazýváte kapitolu Použitá literatura. Myslíte si, že je to opodstatněný název, když v odkazech jsou i zdroje internetové? A dále nerozumím, proč některé webové odkazy (http, https) jsou černě, jiné modře?

  Mgr. Markéta Jechová
  1. Zkoušela jste někomu Vaší práci nabídnout? Říkala jste, že se by mohla být nápomocna při chemoterapii.

  Obhajoba Vaší práce bude probíhat dne 2. dubna od 10:00 do 11:00 hodin. Těšíme se na Vaše odpovědi.

  #20075 Reply
  Regina Müllerová
  Host

  Dobrý den, níže posílám zodpovězené otázky:

  RNDr. Aurélie Pekařová

  1) Vysvětlete pojem invertáza – podstata hydrolýzy sacharózy

  Invertáza je enzym katalyzující hydrolýzu sacharózy. Řadí se do 3. EC k hydrolázám. Podstatou hydrolýzy sacharózy je rozštěpení glykosidické vazby (za přítomnosti invertázy, nebo je třeba kyselého prostředí) adicí vody.

  2) Jak jste počítala odezvové faktory pro jednotlivé sacharidy?

  Nejdříve jsem si určila, že odezvový faktor pro sacharózu se bude rovnat jedné, protože mi záleželo na poměrech, a ne na absolutních hodnotách. Odezvové faktory pro monosacharidy by měly být vyšší než pro sacharózu. Odezvové faktory glukózy a fruktózy jsem vypočítala tak, že jsem vydělila jejich směrnice směrnicí sacharózy.
  Tedy směrnice monosacharidu/ směrnice sacharózy.

  3) Rozeberte vybraný elektroforeogram z kvalitativního i kvantitativního hlediska.

  Všechny cukry jsou záporně nabité, díky vysokému ph základního elektrolytu. Na každém cukru tedy došlo k disociaci -OH skupiny. Poloha píku vyjadřuje kvalitativní hodnotu vzorku. Sacharóza má nejmenší vlastní elektroforetickou mobilitu, proto k detektoru dorazila jako první. Výška píku vyjadřuje hodnotu kvantitativní, udává tedy množství analytu, které prošlo detektorem. Množství analytu procházejícím detektorem odpovídá i ploše píku, kterou jsem použila já. Hodnoty ploch píků v případě elektroforeogramu vzorku (Obrázek 16) pampeliškového medu jsou následující:

  Sacharóza: 4,49

  Glukóza: 3,62

  Fruktóza: 3,54

  4) Zhodnoťte způsoby ovlivnění konc. glukosy v krvi.

  Koncentraci glukosy v krvi ovlivňuje především hormon glukagon a inzulin. Glukagon hladinu cukru v krvi zvyšuje, zatímco inzulin ji snižuje. Koncentrace glukosy v těle závisí na stravě člověka, na tom, jestli pravidelně vykonává nějakou pohybovou aktivitu a na dodržování dávek nebo léků, které jsou pro léčbu cukrovky lékařem předepsány.

  Mgr. Markéta Jechová

  1) Kde by mohly být výsledky Vašeho výzkumu dále využity?

  Výsledky mého výzkumu by mohly být využity v potravinářském průmyslu.
  Tím, že lze dosáhnout toho, aby poměr sacharidů přibližně odpovídal zastoupení cukrů v medu včelím, mohl by se pampeliškový med používat jako sladidlo místo cukru krystal, tedy sacharózy. Příprava medu není nijak náročná, a za vhodně zvolených podmínek lze dosáhnout téměř úplného rozložení sacharózy. Pokud by se pampeliškový med dostal na trh a lidé by jím začali sladit, místo sacharózy, došlo by k značnému urychlení metabolismu, protože by přijímaly rovnou monosacharidy, které se už nemusí štěpit.

  2) Co bylo hlavním podnětem pro výběr Vašeho tématu?

  Hlavním podnětem výběru tohoto tématu byl můj zájem o biochemii a sacharidy.
  Doma používáme také med, atak mě zajímalo, jak je to s medem, pro jehož přípravu není potřeba žádný enzym ani jiná látka, kterou včely medu dodávají.
  Chtěla jsem si také vyzkoušet vědeckou činnost a práci ve skutečné laboratoři.

  3) Jak dlouho jste na výzkumu pracovala?

  Na samotném výzkumu jsem pracovala 7 měsíců.

  Mgr. Petr Bašus

  1) Pochopil jsem jako laik dobře, že u včel máme kvalitu medu „zaručenou“, zatímco u pampeliškového vše závisí na subjektivních i objektivních faktorech?

  Ano, v podstatě tomu tak je, avšak domnívám se, že i včelí med musí splňovat určité standardy, aby se mohl prodávat.

  2) Jak je časově náročné vyrobit pampeliškový med? Pochopil jsem správně, že na výrobu 250 ml medu je třeba 75 květů pampelišky a čtvrt kila cukru?

  Časová náročnost záleží na množství připravovaného medu, 250 ml roztok jsem na přímém vařiči vařila 120 minut. Na vodní lázni to ovšem trvá o něco déle. Kolik ml medu jsem získala, už jsem nezjišťovala, nebylo to předmětem mé práce. Myslím, že pokud použijete 250 ml roztok, tedy roztok obsahující 75 květů pampelišek, 250 g cukru krystal a citronovou šťávu, neznamená to, že tím získáte 250 ml medu, protože v průběhu varu se část vody odpaří.

  3) Proč jste se rozhodla kapitolu na str. 37 nazvat použitá literatura, když odkazy zjevně ukazují i na internetové a jiné zdroje?

  Kapitolu jsem takto nazvala, protože zahrnuje veškeré zdroje, z kterých jsem čerpala. Můžete zde najít nejen příspěvky z různých webových stránek, které se věnují pampeliškovému medu, ale i odkazy na spoustu učebnic a odborných článků.

  #20076 Reply
  petr basus
  Host

  V jedné z odpovědí uvádíte, že by se pampeliškový med dal používat ke slazení místo cukru. Zkusila jste propočítat finanční stránku věci?

  #20077 Reply
  Aurelie Pekařová
  Host

  Dobrý den, slečno
  Děkuji za odpovědi na moje otázky, ale prosím o upřesnění.
  1)O jaký typ glykosidické vazby se jedná v případě sacharosy?
  2)Vysvětlete nejnižší hodnotu elektroforetické mobility sacharosy.
  3)Vysvětlete podstatu mechanizmu působení inzulinu a glukagonu.
  Předem děkuji za odpovědi.

  #20078 Reply
  petr basus
  Host

  Ještě mám laickou otázku. Chci-li nahradit nezdravý cukr zdravějším pampeliškovým medem, znamená to, že se veškerý „nezdravý cukr“, který stejně musím při přípravě pampeliškového medu, beze zbytku při výrobě ztratí?

  #20079 Reply
  Markéta Jechová
  Host

  Dobrý den slečno Můllerová,
  děkuji za Vaše odpovědi. Myslím si, že by stálo za zvážení, zda odpověď na mou otázku (Kde by mohly být výsledky Vašeho výzkumu dále využity?) nezařadit do Vašeho videa, protože je to určitě zajímavé a podstatné sdělení o Vaší práci.
  Po formální stránce je správné, aby tištěné a internetové zdroje byly zvlášť. Tudíž Použité zdroje mají svoji stránku a internetové také.

  #20080 Reply
  Regina Müllerová
  Host

  Ne, finanční stránku věci, jsem propočítat nezkoušela.

  #20081 Reply
  Regina Müllerová
  Host

  Jedná se o typ 1,2 glykosidické vazby.

  #20082 Reply
  Regina Müllerová
  Host

  Prosím Vás, otázky se mi vůbec nezobrazili, čekám u počítače už od 8:30 a vidím je až ted, mohu prosím dostat více času na odpovědi?

  #20083 Reply
  Markéta Jechová
  Host

  Určitě ano, máte čas do 10:00. Je potřeba stránku občasně aktualizovat, aby se Vám zobrazily nové příspěvky.

  #20084 Reply
  Aurelie Pekařová
  Host

  – já vím, že alfa a beta se těžce teď zapisuje, ale já beru i to, že napíšete alfa, beta 1-2 O-glykosidická vazba. Děkuji

  #20085 Reply
  Regina Müllerová
  Host

  Sacharóza má nejnižší hodnotu elektroforetické mobility, protože mí vyšší molární hmotnost než monosacharidy. Elektroforetická mobilita je přímo úměrná náboji částice, ale nepřímo úměrná hydratovanému poloměru částic.

  #20086 Reply
  Regina Müllerová
  Host

  Nemusí tomu tak vždy být, ale sacharóza by se při varu měla, rozložit, co nejvíce. Její procentuelní zastoupení by nemělo převažovat nad procentuelním obsahem glukózy a fruktózy.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 15 příspěvků - 1. až 15. (z celkem 37)
Odpověď na téma: 42 – okres Litoměřice – obor 3
Informace o uživateli: