Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 12

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 13 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #21857 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Obor 12: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

   Porota:

   RNDr. Šárka Pelikánová (Gymnázium Třebíč)
   Mgr. Marek Hučín (Gymnázium Třebíč)
   Mgr. Martin Bohuslav (Katolické gymnázium Třebíč)

  • #21889 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Stanislav Holas

   VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

   Pomůcka pro měření horní a dolní propusti

  • #21890 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Michal Liška, Patrik Morkus, Mikoláš Horák

   VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

   Školní pomůcka s PLC S7-1200

  • #21891 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Jan Krutiš

   Katolické gymnázium Třebíč

   Oheň, učební pomůcka ve výuce chemie

  • #21892 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Kateřina Bouchalová

   Gymnázium Havlíčkův Brod

   CRISPR/Cas9: didaktické pomůcky

  • #23003 Odpovědět
   Martin Bohuslav
   Host

   Dobrý den studenti, měl bych pro vás několik otázek:

   Co jste si museli nastudovat navíc, oproti tomu, co se učíte ve škole?

   S jakými problémy jste se museli vypořádat?

   Proč jste nevytvořili vlastní videoprezentaci? Nenatočili, jak pracují vaše vytvořené pomůcky?

   Díky za odpověď, Martin Bohuslav

  • #23053 Odpovědět
   Kateřina Bouchalová
   Host

   Dobrý den,
   na první otázku musím popravdě odpovědět, že všechno. Mimo ty nejzákladnější poznatky z genetiky jsem o svém tématu neměla ze školy žádné informace a vše jsem si musela dohledat sama.
   Největším problémem při mé práci bylo, že skoro všechny zdroje, ze kterých jsem čerpala, byly v angličtině, v češtině prostě neexistují. Proto jsem se také rozhodla část své práce věnovat tomu, abych zde problém popsala, a tudíž aby byly materiály o tomto tématu dostupné v češtině.
   A k té videoprezentaci, mé pomůcky jsou pracovní list a manuál pro učitele, takže mi přišlo, že videoprezentace není potřeba, protože jako takové jsou pomůcky v přílohách mé práce. A natáčet zkoušku pomůcek v praxi, to bylo z mnoha důvodů neproveditelné. Šlo o časovou náročnost, o GDPR studentů apod.
   S pozdravem,
   Kateřina Bouchalová

  • #23096 Odpovědět
   Jan Krutiš
   Host

   1) V podstatě všechno, o ohni jako takovém se ve škole moc neučí. Velkou pomocí byla sbírka pokusů ze které jsem pár pokusů vybral. Obtížnou věcí je, že na téma oheň není skoro žádná psaná literatura, takže jsem musel většinu informací brát z internetových zdrojů.
   2)Jak jsem zde napsal největší problém pro teoretickou část byl nedostatek informací. A když už jsem informace našel, tak byli těžko ověřitelné. Největším problémem pro praktickou část byla časová náročnost. U praktické části jsem strávil opravdu stovky hodin. Velkým problémem bylo sehnání kvalitního free to use softwaru pro stříhání videí. Dalším problémem zde bylo to, že většina těchto programů zanechávala vodoznak. Součástí mé praktické části práce je také DVD s pokusy. Toto DVD bylo také velmi obtížné vytvořit, jelikož jsem nikdy DVD netvořil a strávil jsem nad tím spoustu času než jsem to zase dal dohromady. Potom je zde také hledání programu na tvorbu DVD bez vodoznaku.
   3) Video prezentaci jsem vytvořil, a ukazuji v ní složení videa, tedy svoji učební pomůcku. Také zde mluvím o pár vybraných pokusech, které jsou ve videu také ukázány. Jestli se chcete podívat na ostatní pokusy, které se ve videu nenachází, můžete kliknout na odkaz v popisku videa. To vás vezme na můj kanál, kde se nachází všech 12 pokusů.
   Odkaz na moji video prezentaci, protože si myslím, že zde došlo k menšímu nedorozumění, je zde:
   https://www.youtube.com/watch?v=SMjFHEEK6zo&t=1s

  • #23129 Odpovědět
   Martin Bohuslav
   Host

   Dobrý den, jelikož fórum funguje trochu zvláštně, tak jsem Vám otázky poslal na email, který byl uveden u vaší práce. Klikněte na odpovědět všem a napište odpovědi k otázkám, které se vztahují k vaší práci, děkuji, snad vše už bude fungovat, jak má.
   S pozdravem Martin Bohuslav

  • #23150 Odpovědět
   Martin Bohuslav
   Host

   Omlouvám se za nedorozumění, odpovězte prosím ještě na otázky, které jsou přímo k vaší práci, nebylo to tam dobře specifikované.
   Nefungují tady vlákna k jednotlivým pracím.
   Otázky ke konkrétním pracím:

   Učební pomůcka s PLC „S7 1200“:
   Co jste si museli nastudovat navíc, oproti tomu, co se učíte ve škole?

   S jakými problémy jste se museli vypořádat?

   Proč jste nevytvořili vlastní videoprezentaci? Nenatočili, jak pracují vaše vytvořené pomůcky?

   Pomůcka pro měření horní a dolní propusti:
   Proč jsi nenatočil svou vlastní videoprezentaci své práce? Nenatočil, jak tvoje zařízení funguje?
   Kolik času ti zabrala výroba tvého zařízení?
   Co jsi si musel nastudovat navíc, oproti tomu, co se učíte ve škole?

   CRISPR/Cas9: didaktické pomůcky:
   Použil už nějaký učitel tvoje materiály, nebo ti přislíbil, že je bude používat?
   Neuvažovala jsi o vytvoření videa, kde by jsi danou metodu vysvětlila, které by mohl využít učitel v hodině, nebo při výuce na dálku?
   Myslíš si, že se jednou tato metoda bude používat k léčbě genetických onemocnění?

   Oheň, učební pomůcka ve výuce chemie:
   Kolik času jsi strávil zpracováváním své seminární práce?
   Použil už někdo tvé videa pro výuku chemie?
   Co bylo tvým hlavním cílem, cílem tvé práce? Myslíš si, že jsi ho dostatečně naplnil?

  • #23216 Odpovědět
   Michal Liška, Patrik Morkus, Mikoláš Horák
   Host

   Dobrý den,

   K první otázce: Ve škole jsme se učili programovat řídící systémy PLC S7-200 v programovacím prostředí Step 7 Micro/WIN, tudíž s programovacími jazyky LAD a FBD jsme již byli seznámeni. Avšak museli jsme se naučit s celým novým rozsáhlým programovacím prostředím TIAPortal V15.1, které se dnes běžně využívá v průmyslu. Studovali jsme manuál a datasheet k PLC S7-1200, abychom důkladně znali potřebné hodnoty a parametry. Kromě toho jsme se museli blíže seznámit s programem AutoCAD pro tvorbu výkresů potřebných pro výrobu některých částí.

   Problémy, se kterými jsme se setkali, byly například časová náročnost a především financování celého projektu, které probíhalo formou dotací z fondu EU, na které jsme čekali přes jeden rok, během kterého jsme na naší práci nemohli pracovat. Řešili jsme i vhodné pracovní prostory, kde bychom mohli všech osmnáct kusů pomůcek vyrábět, naprogramovat a následně uskladnit, což jsme nakonec vyřešili dílnou, kterou vlastí příbuzný jednoho z nás. Problémy nastaly i při navazování programové komunikace mezi PC a PLC – museli jsme tedy najít způsob, jakým by komunikace probíhala bez problému.

   Videoprezentaci jsme se rozhodli neudělat, protože ani jeden z nás neměl vytvořený youtube kanál a nepřáli jsme si být veřejně na videu na internetu – nevyhovoval nám tedy způsob odevzdání videoprezentace odkazem na youtube. Od začátku soutěže jsme počítali s osobní prezentací naší práce v „uzavřeném“ kolektivu soutěže, nikoliv s veřejně dostupným zveřejňováním našeho videa. Chápeme, že současná situace si vyžádala rychlé alternativní řešení touto formou, která nám však bohužel nevyhovovala.

  • #23223 Odpovědět
   Kateřina Bouchalová
   Host

   Dobrý den,
   mnoho učitelů ještě o mých pomůckách neví, ale moje paní učitelka a zároveň konzultantka říkala, když jsem za ní s tématem přišla, že by za takové pomůcky byla ráda pro genetický seminář. Protože sama nemá kapacitu něco podobného vytvářet, ale téma by alespoň okrajově se studenty chtěla probrat.

   K vytvoření výukového videa jsem neměla čas, zvláště z toho důvodu, že jsem musela hledat velké množství informací v anglických odborných textech. Proto jsem se rozhodla ho nahradit manuálem pro učitele, kde je všechno vysvětleno. Navíc se učitelé mohou opřít o část mé práce, kde problematiku vysvětluji dost podrobně.

   Myslím si, že ano. Pokud se tedy neobjeví nějaký dokonalejší nástroj. Jestli se CRISPR/Cas9 dostane náležitě rychlého vývoje, jako že se mu ho už dostává, tak je dost možné, že se téma bude týkat třeba životů našich dětí či vnoučat. Vědci a lékaři dlouho hledali univerzální lék na genetické choroby, a pokud ho teď mají přímo před sebou, nevím, proč by ho zahazovali.
   S pozdravem,
   Kateřina Bouchalová

  • #23266 Odpovědět
   Jan Krutiš
   Host

   Dobrý den,
   1) Úplně přesné hodnoty bohužel nevím, ale odhadem si myslím že natáčením a prováděním vlastních pokusů jsem strávil zhruba 50 hodin, dále v programu na stříhání videí mám napsáno, že jsem ho používal nějakých 80 hodin z toho si myslím že tak 70 hodin jsem strávil stříháním pokusů. Plus tvorba toho DVD my zabrala hodně času. A psaní vlastní práce jsem si časově nezaznamenával.
   2) Ano, mám od učitele potvrzeno, že tyto videa už použil v hodině. Také u mých vidím narůstající počet zhlédnutí, takže si myslím že jsou moje videa nápomocny. A slyšel jsem že můj známý, podle jednoho videa, se už pokoušel vyrobit střelný prach.
   3) Hlavním cílem mé práce bylo vytvoření návodu na určité pokusy s ohněm. Tohoto cíle jsem dosáhl právě vytvořením 12 videí. V každém videu je princip pokusu, jsou uvedené pomůcky, které potřebujete, poté vlastní návod, video s výsledkem, závěr, a nakonec jsem přidal pár poznámek týkajících se bezpečnosti a vylepšení pokusu.

  • #23336 Odpovědět
   Martin Bohuslav
   Host

   Výsledky:
   1. Učební pomůcka s PLC „S7 1200″2. CRISPR/Cas9: didaktické pomůcky3. Oheň, učební pomůcka ve výuce chemie4. Pomůcka pro měření horní a dolní propusti

   1. místo – Velké množství vlastní práce, práce je velmi komplexní, dobře napsaná, splňuje všechny náležitosti, z hlediska soutěžního oboru je dobře využitelná při výuce, má široké možnosti využití.                 Hlavní nedostatek spatřujeme v tom, že chybí vlastní videoprezentace a ukázka práce s přístroji, krátké instruktážní video v rámci obhajoby…., pokud se chcete vyhnout zveřejňování videa na internetu, tak zvolte jinou platformu a domluvte se na předání nebo poslání videa porotě. Video můžete ještě vytvořit pro celostátní kolo. Byla by škoda v celostátním kole mít takovýto handicap.

   Všechny tři zbývající práce byly téměř na stejné úrovni. Rozhodnout o dalším pořadí nebylo vůbec jednoduché.

   2. místo – ceníme si, že jsi si vybrala takové složité a odborné téma, náročné na zpracování. Nevýhodou je, že didaktické využití není příliš velké, možná by bylo lepší, zamyslet se nad formou dotazníku, jestli je nejvhodnější.

   3. místo – oceňujeme, že jsi si vybral atraktivní a zajímavé téma, videa jsi hezky natočil a sestříhal a mohou se dobře využít k motivaci studentů pro studium chemie. Doporučili bychom klást větší důraz na odbornou správnost a chybí tomu něco nového a vlastního, co by obohatilo didaktiku chemie.

   4. místo – určitě chceme vyzdvihnout množství vlastní práce a vlastní iniciativu a samostatnost. Chyběla nám vlastní videoprezentace, u teoretických věcí mohly být uvedené zdroje a určitě by šla zdokonalit i formální stránka práce.

   Děkujeme za váš čas, kdy jste se věnovali něčemu navíc, co jste dělat nemuseli. Přejeme vám další úspěchy ve studiu a v dalším životě.
   S pozdravem porota SOČ – Martin Bohuslav, Marek Hučín a Šárka Pelikánová.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 13 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 12
Informace o uživateli: