Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 11

 • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 30 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #21856 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Obor: 11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů

   Porota:

   Ing. Ondřej Vojíř (SPŠS ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod)
   Ing. Jaroslav Vošmera Ph.D. (MěÚ Třebíč)
   Ing. Naděžda Kučerová (SŠS Třebíč)

  • #21885 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Jakub Svoboda

   Střední škola stavební Třebíč

   Bytový dům Okříšky

  • #21886 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Anežka Cimrmanová

   SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod

   Bytový dům – Okříšky

  • #21887 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Michaela Heralová, Ondřej Řepa

   VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

   Stálá expozice historie a vývoje IT

  • #21888 Odpovědět
   Kamil Svoboda
   Host

   Matěj Škorpík

   VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

   Hospodaření s vodami v rámci stavebního projektu

  • #22794 Odpovědět
   Jaroslav Vošmera
   Host

   Dobrý den,
   zdravím kolegy a soutěžící

  • #22796 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Vážení porotci,
   ráda bych s Vámi navázala kontakt a ověřila, zda jste připojeni do tohoto fóra.
   Jsem připojena
   Ing. Kučerová Naděžda

  • #22797 Odpovědět
   Ondřej Vojíř
   Host

   Dobrý den,

   zdravím také kolegy porotce a soutěžící.

  • #22819 Odpovědět
   Ondřej Vojíř
   Host

   Otázky pro Jakuba Svobodu:
   1. Z jakého materiálu jsi navrhoval obvodové stěny v suterénu?
   2. Kde je umístěna retenční nádrž na pozemku pro dešťové vody a jak je řešen systém dešťové kanalizace?

  • #22820 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Vážení soutěžící,
   V prvé řadě Vás chci pozdravit.
   Jako členové poroty jsme si ověřili přístup do diskuzního fóra a jsme připojeni.
   Prosím i Vás, zkuste se nejdříve připojit do našeho společného diskuzního fóra a napište krátkou odpověď, že spojení funguje a Váš podpis. V případě problémů volejte.
   Porotci každému z Vás zašlou otázky k Vašim pracím. Vy nám na ně odpovězte a odpovědi nám zašlete co nejdříve, nejdéle do 11:00 hodin, ať je můžeme řádně vyhodnotit.
   Odpovídejte v klidu a s rozvahou.
   Jsme rádi, že jste se soutěže zúčastnili a přeji hodně úspěchů v soutěži.
   Děkuji Ing. Kučerová Naděžda, předsedkyně poroty

  • #22821 Odpovědět
   Ondřej Vojíř
   Host

   Otázky pro Anežku Cimrmanovou:
   1. Jak je řešeno parkování pro majitele bytu a kolik je parkovacích stání?
   2. Z jakého důvodu jsi se rozhodla navrhnout výtah pro tento obytný dům?

  • #22824 Odpovědět
   Ondřej Vojíř
   Host

   Otázky pro Michaelu Heralovou a Ondřeje Řepu:
   1. Bylo nutné provádět nějaké stavební úpravy na prostorách expozice?
   2. Jaký byl hlavní důvod použití obalu na vajíčka na stěny? Jedná se o design nebo jste i zkoumali změnu akustiky místnosti před a po?

  • #22826 Odpovědět
   Ondřej Vojíř
   Host

   Otázky pro Matěje Škorpíka:
   1. Model ČOV v laboratoři jsi sestavoval sám nebo je to normální učební pomůcka?
   2. Nezamýšlel jsi se u rodinných domů spíše na použití retenčních nádrží? I z hlediska místa na pozemku?

  • #22841 Odpovědět
   Jakub Svoboda
   Host

   Dobrý den,
   vše funguje jak má.

   Svoboda Jakub

  • #22851 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Otázky pro Jakuba Svobodu
   Bytový dům Okříšky
   1. Proč jste volil montovanou stropní konstrukci z panelů Spirol nad garážemi v 1S?
   2. Jaký je min. sklon a délka rampy pro vjezd vozidla do garážových stání?

   Kučerová Naděžda

  • #22870 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Otázky pro Anežku Cimrmanovou
   Bytový dům – Okříšky
   Otázky:
   1.Ve videu se zmiňujete o podzemních garážích. Jejich řešení jsem v práci nenašla. Jaký konstrukční systém byste zvolila pro garáže v 1S?
   2.Kam povedou veškeré instalace ( kanalizace, voda, vzduchotechnika….) z instalačních šachet za WC ve střední části bytového domu naproti schodišti, které se nachází pouze ve 2NP a 3NP a už nejsou zakresleny v 1NP a 4NP?

   Kučerová Naděžda

  • #22875 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Otázky pro Michaelu Heralovou a Ondřeje Řepu
   Stálá expozice historie a vývoj IT
   Otázky:
   1. Přestože nejsem odborník v IT, tak jsem se vzhledem k mému věku, setkala z některými pojmy z historie IT. Otázka zní: „K čemu sloužily děrné štítky a děrné pásky, kdy se používaly a co je nahradilo?“
   2. Kdybyste měli možnost uskutečnit stejnou výstavu jinde a mohli si vybrat vlastní prostory, jaké stavební požadavky byste považovali za nejdůležitější při volbě tohoto prostoru a jeho vybavení?

   Kučerová Naděžda

   • #23166 Odpovědět
    Ondřej Řepa
    Host

    Dobrý den,

    1. Děrné štítky a pásky sloužili k dálkovému přenosu binárních dat a vkládání dat do sálových počítačů nebo automatů. I k pozdějšímu zpracování. Používaly se do té doby, než přišly diskety a CD. Zhruba konec 20. století.

    2. Snadnější přístup pro veřejnost a i jiné rozmístění místností. V naší výstavě jsou místnosti za sebou a nejlepší by bylo mít je všechny dokola.

    Ondřej Řepa

  • #22885 Odpovědět
   Jaroslav Vošmera
   Host

   Dobrý den,
   otázky pro pana Matěje Škorpíka:
   Jaké byly cíle Vaší práce?
   Co jste chtěl na modelu ČOV ověřit?

   otázky pro
   slečnu Michaelu Heralovou a pana Ondřeje Řepu:
   Bude se výstava vyvíjet dále v čase?
   Jak bude možné výstavu propagovat za účelem zvýšení návštěvnosti?

   otázky pro slečnu Anežku Cimrmanovou:
   Budete na Vaší práci pokračovat, tak aby byla dokončena do stupně projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí případně společného povolení?
   Bylo pro bytové domy zpracováváno podrobnější hodnocení energetické náročnosti? Je uvedeno, že se má jednat o pasivní domy.

   otázky pro pana Jakuba Svobodu
   Neuvažoval jste o možnosti umístění výtahové šachty pro osobní výtah, ikdyž to norma obytné budovy pro tento objekt nevyžaduje (lepší komfort majitelů bytů).
   Jaké jsou tepelné ztráty objektu, pokud byly vypočteny.

   • #23174 Odpovědět
    Ondřej Řepa
    Host

    Dobrý den,

    1. Výstava bude určitě pokračovat i do budoucna.

    2. Přes vytvořené plakáty, webové stránky a sociální sítě.

    Ondřej Řepa

  • #22887 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Otázky pro Matěje Škorpíka
   Hospodaření s vodami v rámci stavebního objektu
   Otázky:
   1. Uvedl jste, že kořenové čistírny odpadních vod dosahují lepších výsledků například při odstraňování zbytků chemického znečištění jako jsou léky a různé hormonální přípravky. Dále jsou méně náchylné vůči kolísání množství odpadních vod na přítoku. Uveďte další výhody této čistírny.
   2. Z vaší práce jsem zcela nepochopila, zda jste prováděl nějaké návrhové výpočty a měření? Můžete mi toto objasnit?

   Kučerová Naděžda

  • #22909 Odpovědět
   Jakub Svoboda
   Host

   Odpovědi na otázky od pana Ondřeje Vojíře.

   1. Z jakého materiálu jsi navrhoval obvodové stěny v suterénu?
   V suterénu jsem zvolil sendvičovou konstrukci. Ta obsahuje keramické tvárnice Porotherm 38 Profi na zdící maltu na nich bude přikotvena hydroizolace
   (oxidovaný asfaltový pás) a jako poslední vrstvu v sendvičové konstrukci jsem zvolil fasádní polystyren EPS 70f tloušťky 100mm. Celková tloušťka této
   konstrukce je 500mm.

   2. Kde je umístěna retenční nádrž na pozemku pro dešťové vody a jak je řešen systém dešťové kanalizace?
   Na pozemku není umístěna retenční nádrž, děšťová kanalizace je svedena do současného uliční řadu pro děšťovou kanalizaci. Veškeré svody jsou svedeny do
   jedné větve, která je pomocí přípojky svedena do uličního řadu. Pokud by investor chtěl, aby byla děšťová voda byla svedena do retenční nádrže, která by
   mohla sloužit pro zalévání zeleně, tak by nebyl problém toto předělat.

  • #22912 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Vážení soutěžící,
   otázky od porotců máte. Můžete na ně odpovídat.
   Věřím, že si s nimi hravě poradíte a přeji hodně štěstí.

   Pokud máte potíže s připojením, kontaktujte mě nebo organizátory soutěže.

   Kučerová Naděžda 776 565 080

  • #22968 Odpovědět
   Anežka Cimrmanová
   Host

   Odpověď na otázky od pana Ing. Vojíře

   1. Parkování pro majitele bytu je řešeno 2 způsoby – parkování v podzemních garážích a parkování na pozemku. Na pozemku jsem navrhla menší parkoviště s 10 parkovacími místy z toho jsou 2 parkovací místa pro imobilní. V podzemních garážích je 28 parkovacích míst, což splňuje požadavek projektu, který byl 1,1 parkovacího místa na 1 byt.

   2. Výtah jsem navrhla s myšlenkou toho, že by toto mělo být startovací bydlení nebo bydlení pro rodiny s dětmi a také je tu možnost bydlení pro starší lidi. Rodiny s dětmi mají kočárky a vynášet je po schodech je náročné, pro starší lidi je pravě problém chodit po schodech a často jsou omezeni na pomoc při chůzi po schodech od ostatních, proto jsem zvolila výtah. Další výhodou výtahu jsou nákupy, nemusíte je stejně jako kočárek vynášet po schodech. Dle mého názoru je výtah v dnešní době v bytových domech základní standart i požadavek a také může zvednout cenu bytu.

   Anežka Cimrmanová

  • #22984 Odpovědět
   Matěj Škorpík
   Host

   Dobrý den,
   Připojil jsem se bez obtíží.
   Matěj Škorpík

  • #22997 Odpovědět
   Jakub Svoboda
   Host

   Odpovědi na otázky od paní Naděždy Kučerové

   1. Proč jste volil montovanou stropní konstrukci z panelů Spirol nad garážemi v 1S?
   Montovanou stropní konstrukci v suterénu jsem zvolil, abych zde mohl vytvořit volnou dispozici pro garážová stání. Kdybych zde zvolil klasický strop z
   nosníků a vložek, tak bych zde musel mít mnohem více sloupů protože maximální délka nosníků je 7m. Za to stropní panely Spiroll mají délku až 16m.
   Také jsem panely volil hlavně proto, že v 1.Np mám sloupy, které podpírají průvlaky a díky panelům nemusím mít pod těmito sloupy podepření v suterénu.

   2. Jaký je min. sklon a délka rampy pro vjezd vozidla do garážových stání?
   Min. sklon pro vjezd vozidel do garážových stání je 1% a maximální sklon u venkovních ramp je 10%. Min délka záleží na sklonu, protože kdyby byla malá
   délka a velký sklon, tak se to auto v místě narovnání zlomí. Takže minimální délka se určuje podle sklonu rampy, aby to bylo únosné pro ty auta. Optimální
   řešení je mít dlouhou rampu s malým sklonem.

  • #23020 Odpovědět
   Anežka Cimrmanová
   Host

   Odpověď na otázky od pana Ing. Vošmera

   Ano v mé práci jsem pokračovala, byla dokončena do stupně DSP, tedy stavební povolení.

   Pro bytové domy nebylo zpracováno podrobnější hodnocení energetické náročnosti, ale materiály jsem zvolila tak, aby splňovaly požadavky pro pasivní domy.

   Anežka Cimrmanová

  • #23070 Odpovědět
   Jakub Svoboda
   Host

   Odpovědi na otázky pana Jaroslava Vošmery
   1.Neuvažoval jste o možnosti umístění výtahové šachty pro osobní výtah, ikdyž to norma obytné budovy pro tento objekt nevyžaduje (lepší komfort majitelů bytů).
   Ze začátku jsem nad výtahem uvažoval, ale poté jsem byty pro invalidy umístil do 1.Np a do vstupů vede rampa, takže celé 1.Np je bezbariérové.
   Tyto byty jsou určené jako startovací, takže pro mladé rodiny, vím, že by mohli mít problém s kočárky, proto jsem v 1.NP umístil velkou kočárkárnu, kam si
   rodiny budou moct dávat jak kočárky, tak například kola. V každém patře je navíc umístěna úklidová místnost, která může být po domluvě vlastníků bytů
   použita jako kočárkárna.

   2.Jaké jsou tepelné ztráty objektu, pokud byly vypočteny.
   Tepelné ztráty jsem nepočítal, akorát jsem zjistil posouzení materiálu konstrukce pro obvodové zdivo. Součinitel prostupu tepla U mi vyšel 0,13 W/m2K1.

  • #23100 Odpovědět
   Matěj Škorpík
   Host

   Dobrý den,
   k otázkám mám tyto odpovědi:
   1. Model ČOV v laboratoři jsi sestavoval sám nebo je to normální učební pomůcka?
   Model ČOV jsem si navrhl a vyrobil sám. Konzultace jsem měl s dílenskými vyučujícími o dalším postupu. Jinak model je plně funkční domovní ČOV, která je ale už teď v plném vlastnictví VOŠ a SPŠ, kde bude do budoucích let sloužit jako učební pomůcka.
   2. Nezamýšlel jsi se u rodinných domů spíše na použití retenčních nádrží? I z hlediska místa na pozemku?
   Místo na pozemku je v dnešní době zajisté dosti propíraný problém. Především v závislosti na rozměrové odstupy od ostatních pozemků, objektů,… K retenčním nadržím osobně výhrady nemám. Jen se mi zdá, že vytváří objem zachycené vody pro každého na pozemku a nijak dále neovlivňují sucho na pozemku a obecně v krajině. Problém je podle mě v tom, že když obyvatel pozemku zalévá svoji schnoucí zahradu vodou z retenční nádrže, stejně se většina této vody odpaří. (klima má již dnes o celý 1°C vyšší teplotu, což znamená, že tento teplejší vzduch dokáže pojmout ještě více vodních par). Proto se mi zdá lepší variantou je volba vsakovací zařízení průleh-rýha, který dle mého názoru více napodobuje přírodní procesy. Průleh vytváří při větším množství srážek retenční „odkrytý“ prostor, z ktere dochází k regulovanému odparu, čímž se v určité míře zlepšuje klima v okolí lidských sídel (lepší evapotranspirace). Ale se voda nachází v rýze, která vytváří „uzavřený“ retenční prostor, odkud nedochází k odparu, ale regulovanému vsaku. Přitom celé zařízení funguje na principu spojených nádob. Řeší tedy zároveň období sucha a přebytku srážek vhodným způsobem. A dále je možné přivést do tohoto vsakovacího zařízení jak „vyčištěné“ vody z dČOV tak ze střech.

  • #23137 Odpovědět
   Anežka Cimrmanová
   Host

   Odpověď na otázky od paní Ing. Kučerové

   1. Ano ve videu zmiňuji podzemní garáže, které jsou propojeny pod oběma objekty. Jako konstrukční systém bych volila železobetonový skelet od firmy Goldbeck, strop nad garážemi bych volila panelový – Spiroll a to z důvodu velkého rozpětí.

   2. Instalace povedou do technických místností v podzemních garáží, šachta může být svedena podlahou do jiné nebo by se dala vést zdí nebo u zdi.

   Anežka Cimrmanová

  • #23156 Odpovědět
   Matěj Škorpík
   Host

   Dobrý den,
   odpovědi na otázky pana Vošmery
   1.Jaké byly cíle Vaší práce?
   Jednoznačně vymezit nutnost čistit odpadní vody a dále je všechny, v co největší možné míře využívat. Tímto způsobem řešit probíhající sucho, které hodnotím jako zřejmě největší problém do budoucna, protože se týká naprosto všech.
   Prace má vnést čtenáře do tématu problematiky. Dále uvádí typy zařízení určené k tomuto tématu. A to jak k čištění odpadních vod, tak k jejich zasakování spolu s vodami srážkovými. Dále je jen na čtenáři vytvořit si obrázek o tom jakou kombinaci zařízení zvolí, když se mu zrovna nebude zamlouvat řešení, které jsem prezentoval ve videoprezentaci.
   2.Co jste chtěl na modelu ČOV ověřit?
   Především zjednodušeně zda mnou navržený a vyrobený model funguje tak jak má. (Inspiraci jsem čerpal z čistíren Hellstein, Asio,….) Zajímalo mne, zda je možné srazit pořizovací náklady za toto zařízení a přitom vyrobit dČOV téměř „na koleni.“ JDE TO!
   Dále jsem chtěl vyrobit něco, co bude na škole do budoucna. Na čem se budou moci vzdělávat další. Aby tomu nebylo jako dříve. Někdy názorná ukázky a modely naučí o mnoho více.

  • #23231 Odpovědět
   Matěj Škorpík
   Host

   Dobrý den,
   Odpovědi na otázky paní Kučerové:

   1. Uvedl jste, že kořenové čistírny odpadních vod dosahují lepších výsledků například při odstraňování zbytků chemického znečištění jako jsou léky a různé hormonální přípravky. Dále jsou méně náchylné vůči kolísání množství odpadních vod na přítoku. Uveďte další výhody této čistírny.
   Výhody:
   Lépe zapadají do krajiny(jistým způsobem působí jako zahrada), tzn. nenarušují její ráz
   Více napodobují přírodní procesy
   Jsou navrhovány gravitačně a celý proces probíhá samovolně (tzn. odpadá dodávka externí energie-elektřiny)
   Jsou nevhodnějším řešením pro obce do 500 EO, jak z hlediska pořizovacích, tak především provozních nákladů (dle ČSN 75 6402)
   Vytváří plochu, kde dochází k přirozenému odparu (zlepšují klima v okolí lidských sídel)
   Na rozdíl od intenzivních ČOV jsou lepším řešením do krajiny a to z hlediska života divokých zvířat (jako takové zároveň vytváří další vodní plochu)

   2. Z vaší práce jsem zcela nepochopila, zda jste prováděl nějaké návrhové výpočty a měření? Můžete mi toto objasnit?
   Měření jako takové jsem neprováděl. V období, kdy se tak mělo stát nás zasáhl Covid-19 a jaksi už nebyla možnost, protože je dČOV umístěna v TZB laboratoři ve škole.
   Návrh jako takový započal myšlenkou sestrojením intentzivní dčov pro 3-4 EO a to pro RD či samotu v závislosti na současném počtu EO na odkanalizovaný objekt.
   Inspirací mi byly čistírny Hellstein, ASIO,… Dále jsem vytvořil výkresovou dokumentaci. Rozměry samotných komor a použité DN jednotlivých trubních rozvodů jsem volil po konzultacích s vyučujícími. Kapacita čištění (max. přítok/zatížení dčov) jsem čerpal z výpočtu jednoho RD, které nám slouží jako vzor ve škole. Z této hodnoty jsem dále uvažoval výše zmíněné rozměry.

  • #23311 Odpovědět
   Ing. Kučerová Naděžda
   Host

   Krajské kolo SOČ – hodnocení prací v oboru 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů

   Vážení soutěžící, všem děkujeme za účast v této soutěži, všechny práce byly zpracovány na velmi pěkné úrovni.

   Porota stanovila následující pořadí prací:
   1. místo – Jakub Svoboda Bytový dům Okříšky
   Zdůvodnění: Student navrhl projekt bytového domu v Okříkách. Práce je provedena ve velkém rozsahu bez větších chyb. Zpracoval situaci, studii a dokumentaci pro stavebního povolení, včetně vizualizací exteriéru a interiéru. Objekt zapadá do okolní zástavby. Vyřešil parkování a klidovou zónu na daném pozemku. Vhodně zvolil konstrukční systém a dobře si poradil s dispozičním řešením bytového domu. Technická zpráva neodpovídá platné legislativě, doporučujeme ji upravit.
   Doporučujeme práci k přímému postupu do celostátního kola.

   2. místo – Anežka Cimrmanová Bytový dům – Okříšky
   Zdůvodnění: Studentka navrhla 2 totožné bytové domy v Okříškách. Zpracovala studii bytového domu, včetně vizualizací exteriéru a interiéru. Vizualizace jsou velmi pěkně propracované. V samotném návrhu se objevují některé nesrovnalosti v konstrukčním i dispozičním řešení domu i rozsah práce by mohl být větší. Studentka uvádí, že i po odevzdání v práci pokračovala a zpracovala ji na úrovni DSP. Komise doporučila, aby na této práci dál pokračovala a určitě ji dokončila a dál prezentovala.
   Doporučujeme práci k postupu z 2. místa do celostátního kola – jako náhradníka.

   3. místo – Matěj Škorpík Hospodaření s vodami v rámci stavebního objektu
   Zdůvodnění: Student zpracoval práci velkého rozsahu. Teoreticky popisuje Hospodaření s vodami v rámci stavebního objektu, vychází z odborné literatury. Student předvedl vysoké znalosti ve svém oboru, zájem o něj. Velmi pěknou úroveň měly jeho prezenční schopnosti. Práce je bez výpočtů, vlastních návrhů a měření. Práce je hodně teoretická a autor se podílí menší mírou na řešení daného problému.
   Nedoporučujeme práci k postupu do celostátního kola.

   4. místo – Michaela Heralová a Ondřej Řepa Stálá expozice historie a vývoj IT
   Zdůvodnění: Práce popisuje vytvoření stálé expozice historie a vývoj IT. Práce zajímavá, přínosná pro školu i město. Studenti vynaložili značné úsilí a mnoho času při řešení výstavy. Porota se dohodla, že práce neodpovídá náplni daného oboru. Doporučila ji využít v jiných oblastech.
   Nedoporučujeme práci k postupu do celostátního kola.

   V Třebíči dne 7.5.2020 Ing. Kučerová Naděžda, předsedkyně poroty

Aktuálně je na stránce zobrazeno 30 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 11
Informace o uživateli: