• Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 11 vláken odpovědí
 • Autor
  Příspěvky
  • #20681 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Odborná porota krajského kola SOČ

   Předseda odborné poroty:
   Ing. František Frola – zahradní architekt, odborník na zeměděl. a lesnickou problematiku a biomasu, samostatný specialista v oblasti ochrany přírody a krajiny a býv. učitel odb. zahradnic. předmětů SOU Čáslav (zahradní a krajinná archit., obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, autoriz. osoba EIA/SEA ADMIRAL HK, s.r.o., HK oblast zemědělství, zahradní a krajinářské architektury a životního prostředí EIA/SEA)

   Člen poroty:
   Ing. Lucie Dohnalová – Výživa, prevence zdraví, kvalita potravin, odborný konzultant pro Výzkumný ústav potravinářský v Praze, vystudovaný technolog potravin

  • #23380 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Renáta Šormová
   P-glykoprotein a rezistence na anthelmintika u Haemonchus contortus (vlasovka slezová)
   Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, náměstí Odboje, 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

   1. otázka – Velice krásná práce, proč jste zrovna zvolila toto téma téma?
   2. otázka – Co Vás vedlo zařadit tuto práci do oboru 07, když svou povahou je o životním prostředí (obor 08)?

   • #23460 Odpovědět
    Renáta Šormová
    Host

    1. otázka:
    Toto téma mi je blízké z několika důvodů. Žiji na venkově a pocházím z rodiny, která se chovem domácích zvířat, ať už se jedná o drůbež či dobytek, zabývá již mnoho generací. Vždy jsem trpěla, když bylo nutné některé ze zvířat z jakéhokoliv důvodu porazit. Navíc mě přírodní vědy, jako chemie či biologie, baví již od základní školy. Proto když jsem hledala vhodné téma pro mou práci, byla jsem nadšená, když mi paní Pavlína Kellerová nabídla, zda bych se nechtěla problematikou parazitické červivosti malých přežvýkavců zabývat na molekulární úrovni. Také zvažuji studium na katedře molekulární biologie a biochemie organismů, a tato práce mi pomohla získat lepší představu o studiu a využití získaných znalostí v tomto oboru, o kterém si myslím, že má v budoucnosti veliký potenciál.

    2. otázka:
    Ano, opravdu jsem zvažovala, zda práci zařadit do oboru číslo 07, nebo do oboru číslo 08. Dle mého pochopení popisu oborů na oficiálních stránkách SOČ, si myslím, že problematika parazitické rezistence je blízká především zemědělcům a chovatelům po celém světě. Hemonchóza způsobuje snížení užitkovosti napadených jedinců a v návaznosti na tuto skutečnost i obrovské ekonomické ztráty. Pokud by byl můj výzkum úspěšný a alespoň z části by napomohl vývoji účinnějších metod a léčiv využitelných proti šíření H. contorta, jako první by pocítili změnu zejména již zmínění chovatelé a zemědělci. Proto jsem po pečlivém zvážení všech souvislostí a konzultaci s mentory usoudila, že mnou zvolené téma patří spíše do oboru 07.

  • #23381 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Marie Pometlová
   Chov skotu- produkce mléka
   Střední odborná škola veterinární Hradec Králové – Kukleny, Pražská třída 68/18, 500 04 Hradec Králové- Kukleny

   1. otázka – U které operace zpracování mléka se můžeme setkat s termínem „sluneční příchuť mléka“ a čím je způsobena?
   2. otázka – Které druhy bylin mohou pomáhat stimulovat laktaci?

  • #23382 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Marie Šimáčková
   Vliv plemene prasete na užitkovost
   Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Existuje v ČR pracoviště, které se specializuje na chov plemene Česká landrace kromě společnosti Chovservis?
   2. otázka – Jaké postupy se používají pro zmírnění stresu prasat?

  • #23383 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Ondřej Vaněk
   Vliv hudby na aktivitu kvasinek
   Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

   1. otázka – Jaké jiné metody nebo postupy by kromě hudby mohly zrychlit kvašení?
   2. otázka – Jak by kvašení mohla ovlivnit neharmonická hudba? (např. metal)

  • #23384 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Marie Bartošová
   Ekologické plastové balení čerstvých potravin
   První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, Brandlova 875, 50003 Hradec Králové

   1. otázka – Jakým způsobem byla zajištěna mikrobiologická kvalita vstupní suroviny (masa) před provedením experimentu?
   2. otázka – Jak spotřebitel může kromě mikrobiologického rozboru zjistit, že je maso kontaminované?

  • #23385 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Ondřej Hadaš
   Zmapování chovu lemurů kata v České republice
   Biskupské gymnázium, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové

   1. otázka – Jak se pohybuje cenová relace zvířete lemuru kata, je rozdíl ceny mezi samcem a samicí?
   2. otázka – Mají ve svém přirozeném prostředí lemuři nějaké nepřátele?

  • #23421 Odpovědět
   Marie Šimáčková
   Host

   1) Vedle společnosti CHOVSERVIS, jsou i další oprávněné společnosti v ČR, které zajišťují kontrolu užitkovosti v šlechtitelských a rozmnožovacích chovech chovatelů(kteří jsou majiteli prasat). Já znám například chov České landrasy Ing. Janečka na Velehrádku, který má okolo 110 ks prasnic.

   2) Díky zajišťování genotypu na stresovost se chovají (šlechtí) stresoodolná prasata. Dále chovatelé vytváří prasatům nestresové podmínky k chovu – mají dostatek vody, jídla či prostoru. Na obstarávání vhodných podmínek k chovu dostávají chovatelé dotace.

  • #23427 Odpovědět
   Marie Pometlová
   Host

   1. otázka: s termínem sluneční příchuť se můžeme setkat až u skladování, proto bychom mléko měli skladovat při teplotě uvedené na obalu, nebo doporučené výrobcem. Pokud máme mléko v průhledných láhvích, měli bychom mléko skladovat v temnu, jinak mléko získá tzv. slunečnou příchuť a dochází ke ztrátě živin.
   2. otázka: z lučních bylin, které rostou v naší lokalitě: třezalky, heřmánek, jestřabina lékařská a tomka vonná( ta pozitivně mění chuť mléka, dodává máslovou chuť).
   Laktaci pomáhá stimulovat také jednoletá rostlina z čeledi bobovité- pískavice ( řecké seno), která je též pícninou.
   V naší lokalitě se nevyskytuje, ale laktaci stimuluje též benedikt lékařský.

  • #23451 Odpovědět
   Ondřej Hadaš
   Host

   1. otázka – Jak se pohybuje cenová relace zvířete lemuru kata, je rozdíl ceny mezi samcem a samicí?
   Jako u většiny exotických zvířat je cena samice výrazně vyšší než u samce. Cena samce se pohybuje okolo 35 tisíc korun, zatímco samice se prodává v ceně zhruba 50 tisíc korun. Cenová relace množícího se páru se pohybuje okolo 100 tisíc korun. Kromě nákupu lze však využít i depozit, kdy deponované zvíře zůstává majetkem původního chovatele, ale nachází se u jiného chovatele, který se o zvíře stará, platí výdaje (za stravu, veterináře a podobně) a v případě březosti připadají narozená mláďata chovateli, který zvíře sice nevlastní, ale nachází se v jeho chovu a stará se o něj, proto depozit funguje nejčastěji u párů nebo samiček. Dále mezi chovateli a zoologickými zahradami probíhá výměna různých druhů zvířat podle potřeby, kdy jsou cenové rozdíly dopláceny, nebo i zanedbány. Aby někdo mohl chovat lemury kata, musí mít povolení pro chov primátů, který uděluje příslušná krajská veterinární správa.

   2. otázka – Mají ve svém přirozeném prostředí lemuři nějaké nepřátele?
   Na Madagaskaru, kde žijí, mezi jejich přirozené nepřátele patří především fosy, patřící do řádu šelem. Další ohrožení pro ně představuje řád dravců, například jestřábec madagaskarský nebo káně madagaskarské, což je zřejmé i z chování lemurů v zajetí, kdy zpozorní a vyluzují poplašné zvuky při přítomnosti dravců, ale i letadel nebo rogal. Ze studenokrevných je to především hroznýš madagaskarský. Před blížícím se nebezpečí se lemuři varují výstražnými zvuky, které se, jak jsem zpozoroval, intonačně mění v závislosti na podnětu (například se liší u psa a letadla). Výrazně je ohrožují i domestikovaní psi a kočky. Podstatným ohrožením pro ně jsou i lidé, kteří je sice přímo neloví (původní obyvatelé lemury považovali díky jejich skřekům za duchy předků), ale ohrožují je plošným kácením lesů pro zemědělskou půdu a tím je připravují o přirozené prostředí.

  • #23473 Odpovědět
   Ondřej Vaněk
   Host

   1. Zvukové vlny ze kterých se hudba skládá teoreticky prostupují objemem vzorku a na mikroskopické úrovni napomáhají promíchávání částic v roztoku jako jsou třeba právě kvasinky. Stejný účinek by mohly mít kupříkladu mechanické vibrace správně zvoleným způsobem zavedeny do vzorku.
   2. Podle výše uvedené premisy by neharmonická hudba mohla mít na vzorek stejné účinky jako hudba neharmonická, ale pochopitelně by to s největší pravděpodobností opět záviselo na rozsahu tónů zvolené hudby.

  • #23513 Odpovědět
   Jana Nývltová
   Host

   Výsledková listina je ke stažení na webových stránkách https://soutezekhk.cz/

Aktuálně je na stránce zobrazeno 11 vláken odpovědí
Odpověď na téma: 42 – kraj KHK – obor 7
Informace o uživateli: